Introduktionsreservelægestilling, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Afdelingen for Klinisk Patologi - Odense-Svendborg

Ansøgningsfrist: 01/12/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Har du lyst til at stille diagnoser vha. mikroskopi, vævsmarkører og molekylærbiologiske analyser?
Knække diagnostiske nødder og dermed hjælpe kliniske samarbejdspartnere med at tilbyde den bedste personlige behandling til vores patienter?

Nu har du chancen. Pr. 1-3-2020 (eller efter aftale) har vi en ledig stilling som introduktionsreservelæge (stilling nr. 4202-22-65-i-03)

På Afdeling for Klinisk Patologi, OUH, modtager vi biopsier og operationspræparater, som vi skærer ud og beskriver i overensstemmelse med nationale og internationale guidelines. Vi udfører også obduktioner mhp. afklaring af lægefaglige problematikker.

Arbejdsdagene foregår især

  • i vore store, veludstyrede laboratorium, i samarbejde med dygtige bioanalytikere
  • i “fryserummet”, hvor vi modtager præparater til straks-vurdering, inkl. fremstilling af peroperative frysesnit
  • på faste kontorpladser med eget mikroskop/digital-patologisk arbejdsplads, hvor mikroskopibeskrivelserne udfærdiges.

Det diagnostiske arbejde, både i laboratoriet og ved mikroskopet, foregår med tæt personlig supervision af speciallæger. Vi tilbyder et detaljeret uddannelsesprogram, som sikrer indførelse i flere (4-5) organsystemers patologi.

Ansættelsen åbner rig mulighed for deltagelse i forskningsprojekter.

Arbejdet foregår altid i dagtiden. Afdelingens uddannelseslæger har ikke vagtfunktion. Stillingen er 1-årig og klassificeret til introduktionsuddannelsen i Patologisk anatomi og cytologi.

Afdeling for Klinisk Patologi er en tværgående klinisk serviceafdeling, der yder patologidiagnostik for optageområde svarende til Odense Universitetshospital samt almen praksis og speciallægepraksis. Afdelingen er normeret med 150 personer bestående af læger, molekylærbiologer, bioanalytikere/laboranter, lægesekretærer og kapelassistenter. Afdelingen har uddannelsesforpligtelse for bioanalytikerstuderende, lægesekretærelever og medicinstuderende.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem regionernes lønnings- og takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Du er velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Tina Green, tlf. 6541 4891, eller ledende overlæge Niels Marcussen, tlf. 6541 4800, for yderligere oplysninger.

Ansøgningsfristen er den 1. december 2019.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via jobannoncen.