Introduktionsreservelæge ved Røntgen og Skanning Introduktionsreservelæge ved Røntgen og Skanning Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

Ved Røntgen og Skanning (R&S) på Regionshospitalet Randers er der en 1-årig introduktionsstilling (klassifikationsnummer: 7005-02-66-i-04) ledige til besættelse pr 1.april 2019 eller snarest derefter.

Røntgen og Skanning i Randers udførte i 2017 ca. 125.000 undersøgelser inden for CT, MR, UL og konventionel radiologi.

Der er p.t. normeret 16 læger, hvoraf de 11 er speciallæger, 2 er i hoveduddannelse og 3 er introduktionsreservelæger.

Med udgangspunkt i et veletableret vejledersystem vil introduktionslægen blive oplært i at arbejde selvstændigt med UL incl. UL-vejledt pleura- og ascitesdrænage, CT- scanninger, gennemlysningsundersøgelser samt i at beskrive knogle og thorax røntgen.
I et mindre omfang vil der være mulighed for at deltage i MR.

Der er årligt arrangeret fire – fem undervisningsdage for Regionens radiologiske introduktionsreservelæger, som er obligatoriske at deltage i. Torsdag morgen er der skemalagt undervisning både for og af afdelingens uddannelsessøgende yngre læger.
Introduktionslægen indgår efter et 6 – 12 ugers introduktionsprogram i et 7- skiftet forvagtsrul med vagt på tjenestestedet til kl. 23.00. Forvagten har et overlæge bemandet bagvagtsrul bag sig. I Region MIDT er der en fælles CT vagt i Horsens i tidsrummet 23.00 til 08.00 alle ugens dage bemandet med en speciallæge i radiologi. Derfor er der ikke vagthavende radiologer om natten på akuthospitalerne i Randers og Silkeborg. Det betyder for introlæger mere dagtid, men fortsat vagter eftermiddage/aftner i Randers.
Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Ansøgningen med CV skal være modtaget senest søndag d. 14. februar 2019 kl. 12.00.

Evt. interesserede kandidater er velkommen til at kontakte os, mhp. besøg på afdelingen hvor man kan følge en eller flere af afdelingens introlæger, inden ansøgningsfristens udløb.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til ledende overlæge Henrik Richter Nielsen på telefon: 78 42 06 01 eller e-mail: henrniel@rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale