Introduktionsreservelæge til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Randers Ved Røntgen og Skanning (R&S) på Regionshospitalet Randers er der en 1-årig introduktionsstilling (klassifikationsnummer: 7005-02-66-i-03) ledig til besættelse pr 1. september 2018 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

R&S i Randers udførte i 2017 ca. 125.000 undersøgelser inden for CT, MR, UL, Mammografi og konventionel radiologi. Endvidere består R&S af et Klinisk Fysiologisk/nuclearmedicinsk afsnit (KF) med bl.a. SPECT-CT, DEXA scanner og lungefunktionsudstyr.
Der er p.t. normeret 20 læger, hvoraf de 14 er speciallæger, 2 er i hoveduddannelse og 3 er introduktionsreservelæger. Endvidere to speciallæger i klinisk fysiologi og nuclearmedicin på KF.

Med udgangspunkt i et veletableret vejledersystem vil introduktionslægen blive oplært i at arbejde selvstændigt med UL incl. UL-vejledt pleura- og ascitesdrænage, CT- scanninger, gennemlysningsundersøgelser samt i at beskrive knogle og thorax røntgen.
I et mindre omfang vil der være mulighed for at deltage i mammografi og MR.

Der er årligt arrangeret fire – fem undervisningsdage for Regionens radiologiske introduktionsreservelæger, som er obligatoriske at deltage i. Torsdag morgen er der skemalagt undervisning både for og af afdelingens uddannelsessøgende yngre læger.

Introduktionslægen indgår efter et 6 – 12 ugers introduktionsprogram i et 7- skiftet forvagtsrul med vagt på tjenestestedet til kl. 23.00. Forvagten har et overlæge bemandet bagvagtsrul bag sig. I Region MIDT er der en fælles CT/MR vagt i Aarhus i tidsrummet 23.00 til 08.00 alle ugens dage bemandet med en speciallæge i radiologi. Derfor er der ikke vagthavende radiologer om natten på akuthospitalerne i Randers og Horsens samt i Silkeborg. Det har for introlæger betydet mere dagtid, men fortsat vagter eftermiddage/aftner i Randers.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Ansøgningen med CV skal være modtaget senest mandag d. 16. juli 2018 kl. 12.00.

Ansøgningen skal sendes via link “søg job/send ansøgning”.

Evt. interesserede kandidater er velkommen til at kontakte os mhp. besøg i afdelingen, hvor man kan følge en eller flere af afdelingens introlæger, inden ansøgningsfristens udløb.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til ledende overlæge Henrik Richter Nielsen på telefon: 78 42 06 01 eller e-mail: henrniel@rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale