Introduktionsreservelæge til Patologi Patologi

Ansøgningsfrist: 22/06/2021 Sygehus Sønderjylland

Har du lyst til en uddannelse i et speciale, der har en vigtig og central rolle i udredningen og behandling af patienter, så se med her!

Ved Patologi, Sygehus Sønderjylland er en etårig introduktionsstilling ledig fra den 1. september 2021 eller efter nærmere aftale.

Patologi afdelingen er lokaliseret på matriklen i Aabenraa, hvor vi i foråret flyttede ind i helt nye lokaler og fik udskiftet en del af vores maskinpark i laboratoriet.

Afdelingen har godt 35 ansatte, og personalet består p.t. af: 1 ledende overlæge og professor, 3 overlæger, 3 afdelingslæger, 3 uddannelseslæger, 1 molekylær biolog, 3 lægesekretærer samt bioanalytikere. Desuden vil vi snart ansætte en molekylær biolog.

Patologi varetager alle opgaver indenfor basispatologien på Sygehus Sønderjylland samt folkeundersøgelsen for tarmkræft.

Afdelingens speciallæger er subspecialiseret indenfor:

  • Mammapatologi
  • Gastropatologi
  • Gynækopatologi
  • Øre-næse-halspatologi
  • Uropatologi
  • Lungepatologi
  • Hudpatologi
  • Molekylær patologi
  • Cytologi indenfor bl.a. lymfeknuder, peritoneum, thyroidea etc.

Patologi er inde i en rivende udvikling. Der udføres stadig flere molekylærbiologiske undersøgelser mhp. skræddersyet patientbehandling.

Under afdelingen hører et molekylærbiologisk laboratorium, som varetager RNA og DNA undersøgelser i forbindelse med forskellige kræftformer, human papillomvirus infektion samt forskningsopgaver.

I Region Syddanmark er man også gået over til digital patologi, således at diagnoser fremover stilles på digitale billeder i stedet for på glas i mikroskopet. Dette giver mange nye muligheder samarbejdsmæssigt internt og eksternt med kollegaer på andre afdelinger. Desuden åbner det op for nye forskningsmuligheder.

Patologi er en engageret afdeling med kompetente teams, der ligger vægt på høj faglighed, trivsel og arbejdsmiljø.

Som introduktionslæge er hovedarbejdet centreret om udskæring og mikroskopi inden for flere af afdelingens subspecialer, men du deltager også i multidiciplinære teams og bliver introduceret til laboratorie og molekylær biologiske teknikker. Derved vil du opnå en bred basisviden indenfor hele det patologiske område. Undervisning og supervision er en naturlig og central del af hele forløbet. Stillingen er vagtfri.

Vi ønsker en kollega, der er stabil, omhyggelig, nysgerrig og der med engagement ser en mulighed for at bidrage positivt til hverdagen på afdelingen.

Løn og ansættelsesvilkår:

Sker i henhold til overenskomst og aftale. På Sygehus Sønderjylland ydes et ikke-pensionsgivende engangsbeløb på 18.000 kr. til yngre læge i introduktionsstilling mhp. fastholdelse, som udbetales efter 12 måneders uafbrudt ansættelse i samme klassificerede introduktionsstilling ved samme sygehus og i samme klassifikations nr. Ansøgere til stillingen forventes at have gennemført den kliniske basisuddannelse.

Der er ansøgningsfrist tirsdag den 22. juni 2021 og ansættelsessamtaler foregår tirsdag den 29. juni 2021.

Hvis du vil vide mere om Patologi afdelingen og/eller har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: Uddannelsesansvarlig overlæge Eva M. P. Jensen, tlf.7997 6744, E-mail: Eva.jensen@rsyd.dk, eller Uddannelseskoordinerende yngre læge Martin Mæng Bjørklund, tlf. 7997 7118, E-mail: Martin.maeng.bjorklund@rsyd.dk