Introduktionsreservelæge til Neurokirurgisk Afdeling U Neurokirurgisk Afdeling U Odense

Ansøgningsfrist: 2018-12-12T23:59:59 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

 

Introduktionsreservelæge Neurokirurgisk Afdeling U 

 

1 introduktionsstilling som reservelæge på Neurokirurgisk Afdeling er ledig med tiltrædelse den 01.01.2019 eller snarest derefter, og frem til den 31.12.2019. 

 

Neurokirurgisk Afdeling er en specialafdeling og varetager behandlingen af patienter med neurokirurgiske sygdomme i Region Syddanmark. Afdelingen består af 2 sengeafsnit (neurokirurgisk afsnit og rygcenter) og et neuro-intensivafsnit.  Derudover en operationsgang med 3 lejer og et ambulatorium. 

 

Som reservelæge får du følgende funktioner: 

 • Journalskrivning og stuegangsfunktion på indlagte patienter 
 • Assistent til operationer 
 • Forvagtsfunktion efter oplæring. Dagtjeneste (08.00 – 15.00/18.00) alle dage. 

   

Under ansættelse opnår du: 

 • Enestående mulighed for indsigt i det neurokirurgiske speciale.  
 • Oplæring i almindelig operationsteknik, herunder suturering og sterilitetsprincipper. 
 • Fortrolighed med neurologisk undersøgelse. 
 • At få erfaring med patienter med intensivt behandlings- og operationsbehov. 
 • At få erfaring med patienter udsat for traume, specielt hoved- og rygtraumer. 
 • At få erfaring med almindelige medicinske og kirurgiske problemstillinger.  

 

 

Vi forventer at du: 

 • Har gå-på-mod og arbejder selvstændigt. 
 • Efter oplæring indgår i vaglaget på linje med øvrige forvagter. 

 

 

Hør mere: 

Du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Mogens Tange på tlf. 6541 2506, hvis du har spørgsmål.  

 

Løn- og ansættelsesforhold: 

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger, og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse. 

 

Vi beder dig benytte link ved fremsendelse af din ansøgning og bilag. 

 

Ansøgningsfristen er den 12. december 2018. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.