Introduktionsreservelæge til Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers Introduktionsstilling i Kirurgi, Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet
På Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers, er en ét-årig introduktionsstilling (7005-07-30-i-02) ledig til besættelse pr. 1. november 2019 eller efter aftale.
Stillingen er klassificeret som specialespecifik kirurgisk introduktionsuddannelse med et uddannelsesprogram, der er skræddersyet efter den nye Målbeskrivelse for Kirurgiske introduktionsstillinger. Kirurgisk afdeling har ry for at være et rigtig godt uddannelsessted og hvor man som introduktionslæge, er sikker på at opnå sine kompetencer.Afdelingen er fokuseret på, at den uddannelsessøgende læge i stillingen skal opnå de bedst mulige kompetencer til at komme videre i den kirurgiske hoveduddannelse.
Introduktionsstillingen byder på:

  • Godt introduktionsprogram
  • Individuel uddannelsesplan der svarer til den enkeltes kompetenceniveau
  • Systematisk oplæring i endoskopi ved skemalagt ophold i endoskopien og fast mentor
  • Uddannelse i procedurer som diagnostisk laparoskopi, appendektomi og andre akutte indgreb samt dagkirurgiske operationer i form af lyskebrok og cholecystektomi
  • Fortrolig med modtagelse af akut kirurgiske patienter, kirurgisk stuegang og ambulatoriefunktion
  • Gode muligheder for forskning i forbindelse med ansættelsen samt udvidelse af kompetencer indenfor administratorrollen
  • Forventning om et engagement i en afdeling med et højt fagligt niveau, hvor der er fokus på uddannelse, udvikling, forskning og høj patient tilfredshed og hvor et trygt arbejdsmiljø har høj prioritet

Ansøgeren vil indgå i forvagtslaget på lige fod med afdelingens øvrige yngre uddannelseslæger og vil også tage del i de samme opgaver bl.a. supervision af afdelingens studenter og KBU-læger.  Der er et 8-skiftet forvagtslag, med delt vagt alle 7 dage om ugen.
Kirurgisk afdeling er en del af Kirurgisk Fællesafdeling, der involverer ØNH- og øjenafdeling samt urologisk klinik.

Afdelingen varetager akut samt elektiv kirurgi og indgår i Danmarks største kolorektalcenter i et integreret samarbejde med Mave- og tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital.
I dette samarbejde varetages på afdelingen colonkirurgien.
Foruden hernie- og galdekirurgi varetager afdelingen også hernie kirurgi på børn samt er center i Region Midtjylland for patienter med avanceret pilonidalcyste.
Endvidere har afdelingen et stort endoskopisk afsnit med mere end 10.000 endoskopier årligt her i blandt koloskopier som led i screeningsprogrammet for kolorektalcancer.

Ved yderligere oplysninger om stillingen, er I velkomne til at rette kontakt til:
Anne-Sofie Kannerup
Ledende overlæge, Ph.D., MPG, Klinisk lektor
Kirurgisk afd. K., Fælleskirurgisk Afdeling
Regionshospitalet Randers
Tel: +45 7842 1201 ▪ Mobil: +45 60125716
Mail: annkan@rm.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Der gøres opmærksom på, at børneattest indhentes i forbindelse med ansættelse.

Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabeligt arbejde sendes via link: ”Søg job/send ansøgning”

Ansøgningsfrist: 5. september 2019.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler uge 37 eller 38.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.