Introduktionsreservelæge, Nuklearmedicinsk, Regionshospitalet Herning En introduktionsstilling (6502-12-61-i-1) på Nuklearmedicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning Regionshospital er ledig til besættelse fra 1. maj 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder ansættelse på en stor regional nuklearmedicinsk afdeling, som betjener hospitalerne og de praktiserende læger i den vestlige del af Region Midtjylland.

Specialet bygger på funktionel diagnostik og på afdelingen udføres flere former for PET/CT-skanninger, mange af de klassiske nuklearmedicinske undersøgelser, et bredt udvalg af de klassiske fysiologiske undersøgelser samt ultralydsscanning og biopsi af glandula thyreoidea. Herudover varetages radiojodbehandling af patienter med benign thyreoidealidelser.

Patientklientellet er meget varieret og arbejdet på en nuklearmedicinsk afdeling er klinisk orienteret og tværfagligt idet man udover dybdegående kendskab til fagets undersøgelsesmetoder har et tæt samarbejde med klinikere fra stort set alle andre specialer.

Undervisning, oplæring og supervision prioriteres meget højt i afdelingen, og du vil blive præsenteret for specialets mange facetter og metoder i løbet af ansættelsen. Herudover forventer vi, at du har lyst og evner til selvstudium.

Du skal søge stillingen, hvis du gerne vil

  • Varetage og beskrive fysiologiske undersøgelser på et højt fagligt niveau i tæt samarbejde med afdelingens øvrige personale.
  • Fordybe dig i eksisterende og kommende undersøgelsestyper afhængigt af dine interesseområder.
  • Arbejde med projekter og på sigt hjælpe med at varetage udviklingen og undervisning på afdelingen.
  • Bidrage til et i forvejen godt arbejdsmiljø i en afdeling med mange personalegrupper, heriblandt en godt sammentømret lægegruppe bestående af 6 speciallæger, 2 HU-læger og 2 I-læge.
  • Have fokus på optimale patient-flow, herunder dialog (konferencer) med de kliniske afdelinger, forskning og udvikling, som er nødvendig for at kunne yde den bedste diagnostik.

Der er mulighed for at fortsætte direkte i en uddannelsesstilling til speciallæge på afdelingen efter introduktionsstillingen.

Stillingen er vagtfri.

Ved tiltrædelse af stillingen er der planlagt et intensivt introduktionsprogram af 2 ugers varighed. Herudover foreligger der et uddannelsesprogram for introduktionsreservelæge, som kan tilrettes efter individuelle hensyn og interesser.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Bolig kan sædvanligvis stilles til rådighed.

Yderligere orientering ved ledende overlæge Jesper Mortensen, tlf.: 7843 7345.

Se i øvrigt informationer på afdelingens hjemmeside www.nuklearmedicin.dk

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Vi forventer, at du behersker IT på brugerniveau.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Du kan søge jobbet (online på www.vest.rm.dk)  ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag d. 26. april 2019, kl. 10.00.