Introduktionsreservelæge i intern medicin Regionshospitalet Horsens Medicinsk afdeling ved Regionshospitalet Horsens har ledige 1-årige introduktionsstilling til besættelse pr. 1. april 2020 og 1. maj 2020.

Dette job er udløbet

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens, er en stor medicinsk afdeling med funktioner i Horsens og Skanderborg.  Afdelingen dækker primært specialerne kardiologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi, geriatri og reumatologi.

Akutte medicinske patienter modtages dels gennem Akutafdelingen, hvorfra patienter visiteres til Medicinsk Afdeling, dels direkte i Hjertemedicinsk Afsnit.

Introduktionsreservelægen går stuegang sammen med en speciallæge, har superviserede reservelægeambulatorier og har hvert semester fast undervisning 4 gange om ugen. Afdelingen er i front med nyudvikling, og der er således gode muligheder for såvel forskning som udvikling af nye idéer og initiativer.

Medicinsk vagthold består af mellemvagt og bagvagt i tilstedeværelse døgnet rundt.  Herudover er der en ekstra mellemvagt kl. 8-21 på hverdage.  I weekender og på helligdage er der stuegang på 3 sengeafsnit kl. 8-15.  Du indgår i mellemvagtslaget.  I uddannelsesprogrammet indgår de obligatoriske og en række frivillige uddannelses- og undervisningstilbud.  Hvis du har speciel interesse inden for et speciale under intern medicin, vil vi tilstræbe at tilrettelægge uddannelsen efter dit interesseområde.  Afdelingen deltager i øvrigt i undervisningen af medicinstuderende.

Du kan glæde dig til at blive inspireret af dagligdagens udfordringer på en medicinsk afdeling og få den læring som ligger heri. Du vil yde dit personlige bidrag til, at dit introduktionsforløb bliver en virkelig god oplevelse for både dig og dine kolleger.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Anne Lene Riis på tlf. 7842 6875, mail Annrii@rm.dk

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.
Ansøgningsfrist 25. februar 2020

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.