Introduktionsreservelæge i Akutmedicin på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Fælles Akut Modtagelse

Ansøgningsfrist: 06/12/2021 Sydvestjysk Sygehus

2 Introduktionsreservelæger i Akutmedicin på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Vi er glade for at kunne tilbyde en super spændende stilling som introduktionsreservelæge ved Sydvestjysk Sygehus Akut modtagelse.

Akutmedicin er et bredt speciale, med fokus på den akut syge patient. Du vil i introduktionsstillingen arbejde med patienter indenfor intern medicin, inkl. kardiologi, parenkymkirurgi og ortopædkirurgi.

Vi søger en kollega som:

  • Finder en spændende og uforudsigelig dag interessant
  • Er en god teamspiller
  • Er god til at skabe gode patientforløb i akutafdelingen
  • Har lyst til selv at lære og lyst til lære fra sig, med vejledning af KBU-læger og studerende
  • Fremstår som en god ambassadør for afdelingen i samarbejdet med de øvrige afdelinger
  • Har lyst til at arbejde på en afdeling, hvor faglighed, et godt uddannelsesmiljø og en god tone er en prioritet

Om stillingen:
Du bliver ansat i FAM i 12 måneder, hvor dit daglige arbejde vil foregå. Du vil blive tilknyttet de 3 store specialer i intern medicin, ortopædkirurgi og organkirurgi med hovedvægten på intern medicin.

Kerneopgaven for intro-lægen er at modtage, vurdere, undersøge, diagnosticere og behandle den akutte patient i tæt samarbejde med specialernes læger og andre faggruppe. Vi fokuserer på tværfaglighed.

Du vil herudover få kompetencer indenfor bl.a. triage, prioritering og visitering, tværfaglig simulationstræning i akutmodtagelsen, procedurer som lumbalpunktur og ultralydsvejledt PVK-anlæggelse, modtagelse af den ustabile patient og vejledning af KBU-læger og medicinstuderende. Vi har fokus på ultralyd hos klinikeren, og du vil blive lært op i dette (F.eks. FLUS og FATE). Vi prioriterer udvikling af kompetencer og praktiske procedurer højt.

Om Afdelingen:
Vi har 3 faste akutmedicinere ansat. 2 HU læger og 4 introduktionslæger i Akutmedicin. Samtidig er der i FAM ansat ca. 20 KBU læger, 20 introduktionslæger i intern medicin og ca. 10 HU forløb i almen medicin. Med så mange uddannelseslæger sikrer vi et godt arbejdsmiljø, fokus på uddannelse og trivsel.

Tiltrædelse:
1. marts 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for yngre læger.
Stillingsnumrene er 5501-05Z-01-i-02 og 5505-05Z-01-i-07

Der indhentes børneattest.

Hør mere:
Du kan høre mere om stillingen ved at henvende dig hos konst. specialeansvarlig overlæge i Akutmedicin Jan Vork på telefon 791820005, mail jan.vork@rsyd.dk       

Ansøgningen:
Du kan sende din ansøgning med relevante bilag ved at bruge linket nedenfor.

Vi glæder os til at få din ansøgning.

Ansøgningsfrist:
Din ansøgning skal være os i hænde senest fredag den 6. december 2021

Ansættelsessamtaler med fysisk fremmøde eller via videomøde.

Se mere om Sydvestjysk Sygehus på  www.sydvestjysksygehus.dk   

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se mere her