Introduktionsreservelæge En 1-årig introduktionsstilling i urologi er ledig og kan besættes den 1. februar 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
En 1-årig introduktionsstilling i urologi er ledig og kan besættes den 1. februar 2019 eller efter aftale.

Urologisk Afdeling i Holstebro varetager urologi for en befolkning på ca. 300.000 indbyggere. Afdelingen er normeret med 11 overlæger samt 10 reservelæger.
Der er stor ambulant virksomhed og en sengeafdeling med 20 senge.

Stillingen rummer store muligheder for praktisk og teoretisk oplæring. Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af 2. og 8. semester studenter. Der er forskningsaktivitet på afdelingen, og mulighed for deltagelse i dette sammen med afdelingens professor og afdelingens PhD-studerende projektsygeplejerske.

Reservelægevagten er en 7 skiftet tilstedeværelsesvagt fra 07.45-19.45, og herefter rådighedstjeneste fra bolig til 07.45.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Bolig kan sædvanligvis stilles til rådighed.

Vi gør opmærksom på, at ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Maiken Bjerggaard på tlf. 7843 9437.

Stillings- og funktionsbeskrivelse.

Du kan søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 22. november 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.