Introduktionsreservelæge En introduktionsstilling ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro er ledig til besættelse pr. 01.06.2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Der er aktuelt 10-skiftet vagt fra bolig. Afdelingen råder over et vagtværelse, der kan anvendes.

Hospitalsenheden Vest
Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest.

Øre-Næse-Halsafdelingen
Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske.
Afdelingen fungerer som en specialafdeling med populationsansvar i forhold til kræftpakker og udrednings- og behandlingsgaranti. Således har vi et optagelsesområde på 515.000 indbyggere. Den østlige del af regionen dækkes af Øre-næse-halsafdelingen på AUH med hvem vi samarbejder om en række patientforløb i forhold til kræftpakker og koordineret overholdelse af udrednings- og behandlingsgarantien. Afdelingen er velfungerende og har et særdeles godt samarbejde med de øvrige specialeafdelinger, herunder Akutafdelingen på RH Herning.

Afdelingen varetager udredning af kræftpakkeforløb, basal ørekirurgi incl. stapeskirurgi, næse- og bihulekirurgi incl. navigationskirurgi og ballon sinusplastik samt endoskopisk tårevejskirurgi. Der varetages spytkirtelkirurgi incl. sialoendoskopisk stenfjernelse, rhinokirurgi incl. funktionel/kosmetisk kirurgi samt benign tumorkirurgi og kirurgi for parotis- og thyreoideasygdomme. Vi har ligeledes en veludbygget vestibulærklinik og en klinik for udredning af lugt- og smagsdysfunktion, vores Flavourklinik.
Der er et meget aktivt forskningsmiljø på afdelingen og særdeles gode muligheder for at deltage i forskningsprojekter.

Afdelingen har eget sengeafsnit med 9 senge samt dagkirurgiske hvilestole. Desuden er der et ambulatorium med ca. 19.000 patienter årligt, operationsafdeling med 18,5 ugentlige lejer samt en høreklinik i Holstebro og en høreklinik i Viborg med 1 overlæge i audiologi (0,4 stilling), 1 afdelingslæge (0,5 stilling) og 1 HU-stilling med 6000 planlagte patienter pr. år.

Afdelingen modtager primært patienter fra praktiserende speciallæger, men også fra almen praksis, foruden tandlæger og sygehusets øvrige afdelinger.

Afdelingen indgår i uddannelsen af øre-næse-halslæger, varetager praktikuddannelsesopgaver i de sundhedsfaglige uddannelser relateret til afdelingen, herunder uddannelse af audiologiassistenter og lægesekretærer samt SOSU- og sygeplejeelever.

Lægenormering
Den lægelige normering i afdelingen er 1 ledende overlæge, 1 professor, 12 speciallæger, 4 hoveduddannelseslæger i sen fase, 4 hoveduddannelseslæger i tidlig fase, 2 introlæger samt 1 i HU i audiologi.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Introduktionsreservelægen deltager i stuegang, operationer og ambulatoriearbejde.
Vi har et velfungerende og systematiseret system for operativ oplæring.

Akutte patienter modtages i ambulatorium eller egen sengeafdeling. Der gennemføres prøvehandlinger, med modtagelse af akutte patienter gennem akutmodtagelsen om natten.

Der lægges megen vægt på samarbejdsvilje, både internt i afdelingen og udadtil.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for yngre læger indgået mellem Danske Regioner og FAYL.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte ledende overlæge Larry Kristiansen på mail: larrkr@rm.dk

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (i pdf- eller Word-format).

Ansøgningsfrist: 23. april 2018

Stillings- og funktionsbeskivelse