Introduktionslæger søges til Afdeling for Hjertesygdomme Aabenraa Hjertesygdomme

Ansøgningsfrist: 2018-12-14T23:59:59 Sygehus Sønderjylland

Som noget nyt gives der ved gennemførelse af en introduktionsstilling ved Sygehus Sønderjylland dispensation fra 6-års reglen med længden af introduktionsuddannelsen jvf. Sundheds- og Ældreministeriet.

 

Tre introduktionsstillinger med mulighed for oplæring i ekkokardiografi ønskes besat pr. 1.februar og 1.marts 2019.

 

Synes du, at intern medicin med mulighed for det akutte, flere invasive og billeddiagnostiske procedurer er udfordrende og spændende? Eller kunne du blot tænke 

dig noget kardiologisk ballast herunder øvelse i tolkning af EKG’er, fordi det er relevant uanset fremtidigt specialevalg? Så er intern medicin: kardiologi formentlig noget for dig! 

 

Du vil i en introduktionsstilling i intern medicin: kardiologi hos os få mulighed for: 

• Øvelse i tolkning af EKG’er en masse! Herunder visitation af tele-EKG

• Stuegang på kardiologisk afdeling

• Oplæring i ekkokardiografi med 2 ugers fokuseret oplæring i løbet af de første 2 måneder, herefter regelmæssigt

• Modtagelse af akutte hjertemedicinske patienter

• Kardiologisk yngre læge ambulatorium

• Deltagelse i nationale kurser efter relevant ansøgning i eksempelvis ALS eller ekkokardiografi

• God backup til ovenstående funktioner

• Deltagelse i et aktivt forskningsmiljø 

 

Afdelingen for hjertesygdomme, Aabenraa: 

• Sengeafdeling med 18 stationære senge, de akutte hjertemedicinske patienter modtages i FAM

• I tillæg stort hjertemedicinsk ambulatorium med ca. 23.000 besøg pr. år heraf ca 6500 TTE´er og 300 TEE´er pr år

• Invasiv kardiologi med ca. 1000 KAG´er og ca. 200 pacemaker-implantationer/skift pr år 

• Hjerte-CT, pacemaker/ICD-amb, GUCH-kontroller samt lipid-ambulatorium

• Vi arbejder tæt sammen med Kardiologisk Afdeling B, OUH, og har 3 ugentlige videobaserede iskæmi- og hjerteklapkonferencer

• Afdelingen er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet, og hvor uddannelse samt kollegialitet vægtes højt

• Der er mulighed for at leje næsten nye lægeboliger, som ligger i gåafstand til sygehuset

 

Normering og vagtlag: 

• Den kardiologiske funktion i klinikken er normeret med 12 overlæger i kardiologi, 2 afdelingslæger, 4 yngre læger i hoveduddannelsesstillinger, 4 yngre læger i introduktionsstillinger samt 2 KBU læger 

• Du vil indgå i afdelingens mellemvagtslag, som er en tilstedeværelsesvagt i et 10-skiftet rul sammen med medicinsk afdeling. Du vil primært se kardiologiske patienter i vagten men vil også møde brede intern medicinske problemstillinger. Der er både medicinsk og kardiologisk bagvagt 

 

Hvis du vil vide mere: 

Ledende overlæge Lene Svendstrup Christensen, 

lene.svendstrup@rsyd.dk, telefon: 79976420 

Send din ansøgning senest 14.12 2018. 

Samtaler vil blive afholdt i uge 51 efter nærmere aftale.