Introduktionslæger med mulighed for deltagelse i forskning til Regionspsykiatrien Horsens Vi søger en yngre læge, der har lyst at prøve kræfter med psykiatrien og evt. forskning i en I-stilling.

Dette job er udløbet

Cheflæge Lisbeth Uhrskov vil sammen med dig definere et forskningsprojekt, der sikrer, at du lærer basale forskningsmetoder, og udgangspunktet er, at projektet skal føre til en videnskabelig artikel eller oplæg på en kongres.

I din motiverede ansøgning er du velkommen til kort at nævne én eller to forskningsideer, du kunne overveje at gå i gang med.

Hvorfor skal du vælge vores afdeling? 

 •         Vi er en lille afdeling, hvor du får set alle patientkategorier. Du får kendskab til psykofarmakologisk behandling, miljøterapeutisk tilgang og neuroaffektiv udviklingspsykologi
 •          Du får indblik i og bidrager til struktureret kvalitetsudvikling samt nedbringelse af tvang
 •          Du bliver en del af et dynamisk undervisnings– og læringsmiljø
 •          Du får mulighed for at få egne superviserede patientforløb
 •          Vi hjælper hinanden med at løse opgaver og giver patienter de bedst mulige forløb
 •          Gode fysiske rammer og et godt vagtværelse
 •          Du vil modtage et dækkende introduktionsprogram til arbejdsopgaver og til huset
 •          Du indgår i forvagtslaget med nat- og weekendvagter (8.15-16.15 samt 15.45-8.45). Normal arbejdstid er 8.15-15.15
 •          Du får kendskab til både forskning og klinik

Undervisning og uddannelse er vigtig – både for dig og for os

Derfor har vi undervisning hver onsdag fra kl. 13–15, og der vil indimellem være klinikker med patientdeltagelse. Der er mulighed for at deltage i tværfaglig samrating ud fra Hamilton– og maniskalaen.
Ugen afsluttes hver fredag med korte oplæg af 15 minutters varighed. Lægerne tager på skift et spændende dilemma, case eller artikel med til drøftelse.

Der er mulighed for deltagelse i introduktionskursus i psykiatri. Du kan i forbindelse med introduktionsstillingen påbegynde den psykoterapeutiske grunduddannelse, dels via psykoterapeutiske patientforløb med tilbud om enten psykodynamisk eller kognitiv supervision, og dels via deltagelse i teoretisk psykoterapeutisk grundkursus.

Vi har en forventning om, at du:

 •          Kan arbejde selvstændigt
 •          Er god til at samarbejde på tværs af faggrupper
 •          Vil bidrage til afdelingens undervisningsmiljø
 •          Har en respektful kommunikation til både patienter, pårørende og kollegaer
 •          Er indstillet på at bidrage positivt til afdelingens udvikling og miljø
 •          Er nysgerrig

Hvem er vi?

I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.

Du kan læse mere om vores afdeling her:
https://www.psykiatrien.rm.dk/klinikker-og-sengeafsnit/regionspsykiatrien-horsens/

I-stillingen er på 37 timer pr. uge og er til besættelse 1. maj 2023 eller efter aftale og løber 1 år med mulighed for yderligere 3 måneders forskning.

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Tillige ydes et årligt psykiatritillæg på kr. 18.000 (2018 niveau) jf. lokalaftalen mellem YL og Psykiatri og Social, Region Midtjylland.

Du kan søge jobbet senest den 23. marts 2023.
Der bliver afholdt samtaler den 30. marts 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.