Introduktionslæge til Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital Hudafdeling I og Allergicentret

Ansøgningsfrist: 26/02/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Introduktionslæge til Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital, pr. 1. maj 2024

Har du lyst til at prøve kræfter med dermatologi? Her er chancen for at komme ind i et meget spændende speciale.

Mange tror, at dermatologi er overfladisk, men virkeligheden er en anden. Her er masser af intern medicin og multidisciplinært samarbejde med f.eks. pædiatri, plastikkirurgi, hæmatologi, reumatologi, infektionsmedicin og onkologi – you name it. Samarbejdet med patienten i fokus er vejen frem!

Afdelingen ser 55.000 ambulante patienter om året og består af tre afsnit: Allergicentret, I-ambulatoriet og Dagklinik 7. sal. Som introduktionslæge vil du få funktion alle steder. Inden du bliver sendt på banen, vil der være en grundig introduktion og gradvis oplæring, og du vil altid have en mere erfaren medspiller ved din side, som du kan læne dig opad.

Vi har landsfunktion for HAE og mastocytose, og vi har en stærk forskningstradition og huser Eliteforskningscentret ORCA, så der er masser af muligheder for at komme i gang med at forske.

Om Hudafdeling I generelt
Hudafdeling I og Allergicentret er den eneste specialafdeling i Region Syddanmark, der varetager undersøgelse og behandling af patienter med alle former for hudsygdomme, allergologiske sygdomme og seksuelt overførbare sygdomme.

Afdelingen varetager behandlinger på såvel hovedfunktionsniveau som regionsfunktionsniveau og har højt specialiseret funktion for hereditært angioødem (HAE), kontakteksem og arbejdsdermatologi, mastocytose, udredning og behandling af komplicerede allergiske lidelser inklusiv insulinallergi. Patienter modtages efter henvisning fra praktiserende læger, praktiserende speciallæger i hudsygdomme og andre hospitalsafdelinger.

Afdelingen er opdelt i 3 afsnit, der i alt modtager ca. 300 ambulante patienter dagligt.

Hudambulatoriet, Indgang 142 stuen

Foretager udredning og behandling af patienter i alle aldersgrupper med hud- og kønssygdomme (seksuelt overførbare sygdomme, genitale dermatoser, hudtumorer, operationer, lys og laserbehandling samt behandling for hyperhidrose).

Hudambulatoriet, Patienthotellet 7.sal

Modtager patienter i alle aldre til udredning og behandling af svære og kroniske hudsygdomme (psoriasis, HAE, patienter med immunologiske sår, kontakteksem, håndeksem, atopisk eksem, bindevævssygdomme i huden, medfødte hudsygdomme og kronisk urticaria). Afdelingen har et allergi laboratorium, der foretager undersøgelse for kontaktallergi.

Allergicentret, Indgang 142, 1.sal

Modtager patienter, både børn og voksne, til udredning og behandling af komplicerede allergiske lidelser (lægemiddelallergi, fødevareallergi, insektstiksallergi) i samarbejde med forskellige afdelinger på OUH.  Allergicentret har tilknyttet Mastocytose centret (MastOUH).

Klinisk forskningsenhed Hud og Allergi

Forsker i anvendelsesorienterede videnskabelige projekter med udgangspunkt i diagnostik, forebyggelse og behandling. Forskningsenheden samarbejder med andre forskningsenheder i både ind- og udland. Endvidere har afdelingen eliforskningscentret ORCA, som har fokus på den kliniske og laboratoriemæssige forskning i anafylaksi.
Forskningsenheden er forankret på Syddansk Universitet.

Sengepladser

Afdelingen råder over sengepladser på FAM til brug ved akutte/subakutte indlæggelser.

Ledelse
Hudafdeling I og Allergicentrets afdelingsledelse består af en chefsygeplejerske og en cheflæge. Afdelingen har indført sektionsopdelt ledelse for at styrke afdelingens kerneydelser og samtidig synliggøre afdelingens højt prioriterede indsatsområder. Sektionsledelserne består af en oversygeplejerske og en ledende overlæge i hvert af de 3 afsnit (Hudambulatoriet stuen, Hudambulatoriet 7.sal og Allergicentret). Endvidere varetager den ledende lægesekretær den daglige ledelse for afdelingens sekretariater.

Personale Hudafdeling I og Allergicentret
Vi er ca. 100 ansatte på hele afdelingen fordelt som følger:  
50 sygeplejersker
18 lægesekretærer og administrative sekretærer
35 læger
2 social- og sundhedsassistenter
1 diætist

Læs mere om Afdeling I her
 

Arbejdstilrettelæggelse
Dagstjeneste samt – efter nærmere aftale med vagtplanlægger – tilkaldevagt fra hjemmet.

Bemærkninger
Bolig kan kun stilles til rådighed, såfremt der er ledige boliger inden for den aktuelle boligpulje.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Ansættelse er betinget af en ren børneattest, som vil blive rekvireret ifm. ansættelse.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlige overlæge Sumangali Chandra Prasad på mail: sumangali.chandra.prasad@rsyd.dk

Samtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 15. marts 2024.