Introduktionslæge til Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH Hjertemedicinsk Afdeling B Odense

Ansøgningsfrist: 30/12/2022 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Har du lyst til at arbejde på Danmarks bedste Hjertemedicinske Afdeling, så kan denne stilling være noget for dig.

1 et-årig introduktionslægestilling ved Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse 01-02-2023

Hvem er vi?

Hjertemedicinsk Afdeling B er en stor afdeling med cirka 270 ansatte, heraf 60 læger. Afdelingen er organiseret med 3 stationære sengeafsnit, et akut kardiologisk modtageafsnit, et kardiologisk laboratorium og et omfattende ambulatorium. Hjertemedicinsk Afdeling B udgør ét af de fem hjertecentre i Danmark, der varetager højtspecialiserede funktioner. Dette gøres i tæt samarbejde med Hjertekirurgisk Afdeling T og Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V. Afdelingen har desuden et stort lokalt optageområde for kardiologiske basispatienter. Endelig varetager vi teoretisk og klinisk undervisning af medicinstuderende ved Syddansk Universitet.

Hvad laver vi?

Vi modtager basispatienter 24/7/365 og patienter med behov for højtspecialiseret udredning og behandling. Mange hjertepatienter har ud over hjertesygdom også andre medicinske problemstillinger, så vi håndterer også en lang række medicinske tilstande. Døgnet rundt arbejder vi i teams, og både for- og bagvagt har tilstedeværelsesvagt. Derudover er der bagvagtstilstedeværelse på alle hverdage fra klokken 8.00 til klokken 18.00, og døgnet rundt er der tre speciallæger i tilkaldevagt (PCI-læge, Arytmi-læge og Ekko-læge).

Hjertemedicinsk Afdeling B er også en meget aktiv forskningsafdeling, hvorfor der vil være mulighed for at stifte bekendtskab med klinisk forskning, hvis der er interesse herfor.

Hvad kan vi tilbyde dig:

◾ Vagtfrihed de første 14 dage, så du kan introduceres grundigt til afdelingen, herunder ekkokardiografi

◾ Ansættelse i en aktiv og travl afdeling med mange spændende intern medicinske og specifikt hjertemedicinske problemstillinger

◾ Et trygt lærings- og arbejdsmiljø med fast ugentlig undervisning og kontinuerlig mulighed for supervision

◾ Engagerede kolleger, der konstant stræber efter et højt fagligt niveau

Vi forventer af dig:

◾ At du har mod på at arbejde i en travl, men spændende afdeling

◾ At du har interesse for intern medicin og har lyst til at prøve kræfter med det hjertemedicinske speciale

◾ At du er aktiv og engageret i såvel fag som patienter

◾ At du bidrager positivt til det tværfaglige samarbejde

◾ At du deltager aktivt i undervisning af kolleger og medicinstuderende i klinik ophold

Dine arbejdsopgaver:

Du indplaceres i forvagtslaget. Forvagten er delt og 10-skiftet. Der er kun vagtforpligtigelser i Hjertemedicinsk Afdeling. I dagtiden vil du deltage i det daglige arbejde i sengeafsnit, modtagelse og ambulatorium.

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Regionernes Lønnings-og Takstnævn.

Har du spørgsmål, så ring eller skriv til en af nedenstående:

Ledende overlæge Kristian Altern Øvrehus, tlf: 2830 5454 Hjertemedicinsk afdeling B, Odense Universitetshospital, 5000 Odense C E-mail: Kristian.Altern.Ovrehus@rsyd.dk

Cheflæge Tina Svenstrup Poulsen, tlf: 2466 6642 Hjertemedicinsk afdeling B, Odense Universitetshospital, 5000 Odense C E-mail: tina.poulsen@rsyd.dk

Send din ansøgning

Det anbefales, at du søger elektronisk via linket her på siden.

 

Der er ansøgningsfrist 30-12-2022

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.