Introduktionslæge søges til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, ambulatoriet i Vejle. 1 årig stilling tilbydes pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 03/02/2023 Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdelingen tilbyder mulighed for en bred introduktion til det Børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Børne- og ungdomspsykiatrien er fortrinsvis et ambulant speciale. Afdelingen varetager udredning- og behandling af de 4-19-årige med psykiske lidelser og sygdomme i Sydjylland.

Der er gode muligheder for at opnå ansættelse i hoveduddannelsesstilling med basis i Vejleambulatoriet i forlængelse af introduktionsstilling.

Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og har en helhedsorienteret tilgang til børn og unge med psykiske lidelser og deres familier. Du vil derfor komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, pædagogisk-psykologiske rådgivninger, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.

Det Børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium Vejle ligger i det nybyggede psykiatrisygehus ved siden af somatikken. Optageområdet er Billund, Vejle, Fredericia og Kolding kommuner.
Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler i Aabenraa, Vejle, Esbjerg, med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. Afdelingens børnepsykiatriske dagafsnit ligger i tilknytning til ambulatoriet i Aabenraa.  I februar 2017 flyttede ambulatoriet fra Kolding til nye lokaler i Vejle.

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en Afdelingschef og en chefsygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere og ledende overlæger ift. personaleansvar og det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.

Børne- og ungdomspsykiatrien Sydjylland har omkring 280 ansatte, heraf 30 dygtige og tilgængelige læger.
Jobindhold
Som introduktionslæge arbejder du både med børn, unge og deres familier og er fast tilknyttet et tværfagligt team – den behandlingsansvarlige speciallæge i teamet vil være din vejleder. Du deltager også i fællesvagt med voksenpsykiatrisk afdeling på Aabenraa-matriklen (lav vagthyppighed !). Der foreligger godkendt uddannelsesprogram og veltilrettelagte strukturer for den lægelige videreuddannelse. Vi har en forskningsstrategi og –organisation (i samarbejde med Forskningsenheden i Odense). Vi vægter fagligheden højt, og du vil få regelmæssig klinisk vejledning, ligesom der er mulighed for at deltage i såvel introduktionskursus i børne- og ungdomspsykiatri/psykiatri som psykoterapeutisk grundkursus (med dertil knyttet supervision).

Hør mere
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ledende og uddannelsesansvarlig overlæge Sanne Kloppenborg 9944 6416

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem YL og Danske Regioner.

Ansøgningen
Søg stillingen online via linket herunder.

Ansøgningsfrist er den 03.02.23 og ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag i uge 6 (eller efter aftale).