Introduktionslæge søges til Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, ambulatoriet i Vejle 1 årig stilling tilbydes pr. 1. september 2024 eller efter aftale. Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark

Ansøgningsfrist: 02/08/2024 Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdelingen tilbyder mulighed for en bred introduktion til det Børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Børne- og ungdomspsykiatrien er fortrinsvis et ambulant speciale. Afdelingen varetager udredning og behandling af de 0-17-årige med psykiske lidelser og sygdomme i Region Syddanmark.

Der er gode muligheder for at opnå ansættelse i hoveduddannelsesstilling med basis i Vejleambulatoriet i forlængelse af introduktionsstilling.

Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og har en helhedsorienteret tilgang til børn og unge med psykiske lidelser og deres familier. Du vil derfor komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, pædagogisk-psykologiske rådgivninger, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.

Det Børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium Vejle ligger i det nybyggede psykiatrisygehus ved siden af somatikken. I februar 2017 flyttede ambulatoriet fra Kolding til disse nye lokaler i Vejle. Optageområdet er Billund, Vejle, Fredericia og Kolding kommuner – for aldersgruppen 4-17år på hovedfunktionsniveau.
Afdelingen er fra den 1. maj 2023 blevet fusioneret og har funktioner fordelt på 4 matrikler i Odense, Vejle, Esbjerg og Aabenraa. Der er ambulante funktioner på alle matrikler og dagambulante funktioner i Aabenraa, Esbjerg og Odense. Afdelingens ungdomspsykiatriske afsnit er per 01.09.23 placeret i Aabenraa og Odense hvor der også er et børnedøgnafsnit. Akutmodtagelsesfunktionen på Jyllandssiden på hverdage er placeret i Aabenraa, udenfor dette tidsrum og for Fyn ligger akutmodtagelsen i Odense.

Den overordnede ledelse for de fire matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en cheflæge og en chefsygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere og ledende overlæger ift. personaleansvar og det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.

Børne- og ungdomspsykiatrien Syddanmark har omkring 490 ansatte, heraf 45 dygtige og tilgængelige læger.

Jobindhold
Som introduktionslæge arbejder du både med børn, unge og deres familier og er fast tilknyttet et tværfagligt team – en læge fra teamet vil være din vejleder. I-læger fra BUP-Vejle deltager i dækningen af forvagtsfunktionen på Aabenraa-matriklen. Det er dagtid (8 -18) og med lav vagthyppighed. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram og veltilrettelagte strukturer for den lægelige videreuddannelse. Vi har en forskningsstrategi og –organisation (i samarbejde med Forskningsenheden i Odense). Vi vægter fagligheden højt, og du vil få regelmæssig klinisk vejledning, ligesom der er mulighed for at deltage i introduktionskursus i børne- og ungdomspsykiatri/psykiatri .

Hør mere
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ledende og uddannelsesansvarlig overlæge Sanne Kloppenborg 9944 6416.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem YL og Danske Regioner.

Ansøgningen
Søg stillingen online via linket herunder.

Ansøgningsfrist er den 02.08.24 og ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag i uge 32 (eller efter aftale).