Introduktionslæge Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Radiologisk afdeling

Ansøgningsfrist: 2019-03-11T23:59:59 Sydvestjysk Sygehus

Ved Sydvestjysk Sygehus, Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, er en stilling som introduktionslæge i radiologi ledig pr. 01.4.2019 eller efter aftale. 

 

Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling har enheder i Esbjerg, Grindsted og Brørup.  

Dit arbejdssted vil være i Esbjerg. Der udføres i alt ca. 180.000 undersøgelser årligt.   

 

Afdelingen har gennemgået en omfattende renovering og udvidelse med ny nuklearmedicinsk sektion med PET/CT, nyt MR center samt en radiologisk enhed placeret i den nyindrettede FAM. Vi har 5 MR-skannere og 5 CT-skannere herunder en fuldt udstyret Somatom Force.  

Alle røntgenrum inklusive mammografi har DR systemer, og der er et digitalt gennemlysningsrum og digitalt angiografiudstyr. Der er 5 avancerede ultralydsapparater samt et antal ultralydsapparater til mammografi, intervention og i FAM. Afdelingen har et velfungerende og brugervenligt Sectra RIS/PACS. 

 

Afdelingen er inddelt i 5 områder med specialeansvarlige overlæger.   

Se mere om afdelingen her.

 

Afdelingen lægger vægt på uddannelse af yngre læger i et gensidigt forpligtende uddannelsesmiljø. Den første uge under ansættelsen vil introduktionslægen få en bred introduktion til radiologien og klinikken. Herefter vil uddannelsen hovedsageligt foregå i skiftende 3 måneders ophold i områderne for de forskellige radiologiske subspecialer. Retningslinjer for uddannelsen vil være i henhold til det regionale uddannelsesprogram for introduktionslæger, Region Syd baseret på målbeskrivelse og logbog for diagnostisk radiologi – Dansk Radiologisk Selskab, april 2016. 

 

Vi ønsker en motiveret ansøgning samt kvalifikationer i forhold til de 7 lægeroller.  

 

Stillingen er vagtfri. 

 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lene Guldberg Hansen på mail Lene.Guldberg.Hansen@rsyd.dk 

 

Sygehuset visioner og mål kan rekvireres hos ledende sekretær Anni Sørensen på mail Anni.Soerensen1@rsyd.dk 

 

Ansøgningsfrist senest den 11.3.19. 

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt ultimo marts.