Introduktionslæge i intern medicin Medicinske sygdomme, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 2018-11-26T23:59:59 Sygehus Lillebælt

Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus er inde i en rigtig positiv udvikling og har stadfæstet sin rolle som en central afdeling i et stort akutsygehus. Til holdet af ca. 70 læger har vi brug for introduktionslæger som vi kan overbevise om, at de intern medicinske specialer er det mest spændende man kan forestille sig! 

 

Vi har 2 stillinger ledige pr. 1. feb. 2019, 1 stilling pr. 1. marts 2019 og 1 stilling pr. 1. maj 2019 eller efter individuel aftale. 

 

Om Sygehus Lillebælt:    

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus med tre skarpe profiler:    

Kolding Sygehus er et topmoderne akutsygehus med ekspertise til alle patienter – døgnet rundt.    

Vejle Sygehus er kræft- og specialistsygehuset.  

Middelfart Sygehus er fælles indgang for alle regionale rygpatienter.    

Læs mere om Sygehus Lillebælt her   https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223295

 

Om Medicinske Sygdomme:    

Medicinske Sygdomme har 64 stationære senge samt et observationsafsnit med to sengepladser under opbygning. Sengetallet er aktuelt under opnormering på grund af stor søgning til afdelingen. Desuden er sygehusets daghospital – som benyttes af alle afdelinger på sygehuset – ledelsesmæssigt underlagt Medicinske Sygdomme.

Der er specialambulatorier og speciallæger i følgende specialer:  

 

Generel intern medicin  

Infektionsmedicin  

Nefrologi  

Geriatri  

Endokrinologi  

Gastroenterologi  

Reumatologi  

Lungemedicin (i samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus)  

 

Afdelingen har uddannelseslæger på alle niveauer: Prægraduat, KBU, introduktionsstillinger og hoveduddannelse i følgende specialer: Geriatri, infektionsmedicin, nefrologi og endokrinologi. Desuden deltager afdelingen i uddannelse af praktiserende læger og uddannelse er generelt højt prioriteret.  

 

I alt har afdelingen cirka 30 speciallæger og 40 uddannelseslæger på forskelligt niveau. 

 

Læs mere om afdelingen her   https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223166

 

Vi forventer:    

At du altid sætter patienten først – også i en travl dagligdag.    

At du har færdiggjort din KBU stilling på ansættelsestidspunktet. Det gør ikke noget at du lige nu er i KBU. 

At du byder dig til, når dagligdagen er presset.  

At du er god til at skabe fagligt flow i patientforløb.  

At du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning KBU-lægerne og er bevidst om, at du er rollemodel for KBU-lægerne.    

At du altid holder den gode tone i hverdagen – både overfor patienter, pårørende og kolleger.  

 

Om din arbejdsfunktion:  

Du vil indgå i mellemvagtslaget og får desuden både stuegangsfunktion og ambulatoriefunktion. Du vil få en bred introduktion til den interne medicin – både i den akutte og kroniske form. 

 

Vagtarbejdet foregår primært i Akutafdelingen som har fælles afdelingsledelse med Medicinske Sygdomme. I Akutafdelingen modtages cirka 140 akutte patienter i døgnet fra de fleste af sygehusets specialer – din arbejdsopgave i denne sammenhæng er de medicinske patienter. 

 

Vi tilbyder:    

En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor patienten er i fokus, hvor den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt, hvor tværfaglighed og teamtanke har særligt fokus, hvor gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt, hvor medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence og hvor kulturen er præget af tillid, respekt og humor.    

 

Afdelingen har dedikeret uddannelsesansvarlig overlæge, som har uddannelse som eneste arbejdsfunktion.  

 

Der er mulighed for at ønske specialetilknytning, men funktion bredt i afdelingen må påregnes. 

 

Der er i et vist omfang mulighed for at deltage i mere administrative og organisatoriske funktioner i afdelingen. 

 

Om jobansøgningen og samtalen:  

Ansøgning og CV bedes struktureret efter de 7 lægeroller 

http://www.sst.dk/~/media/800F03AA071648DCB18F7D58CA8D66E2.ashx

 

Der afholdes altid samtale. Samtalen tager udgangspunkt i ansøgningen og kort case der udleveres lige inden samtalen.  

 

Der indhentes altid reference efterfølgende efter nærmere aftale.  

 

Løn og ansættelsesvilkår:  

Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen til enhver tid gældende overenskomst.    

 

Yderligere oplysninger:    

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Poul Henning Madsen, telefon 76 36 21 62, e-mail: poul.henning.madsen@rsyd.dk 

 

Samtaler afholdes i uge 50.