Intro/reservelægestilling i psykiatri Psykiatrisk Afdeling Vejle

Ansøgningsfrist: 06/07/2022 Psykiatrisk Afdeling

 

Du skal ikke tøve med at søge til Psykiatrisk Afdeling i Vejle!

Hvis:

 • Du er læge.
 • Du er nysgerrig.
 • Du søger psykiatrisk viden.
 • Du vægter høj faglighed, gode relationer og at gøre en forskel for mennesker.

Psykiatrisk Afdeling i Vejle tilbyder netop nu en 1-årig introduktionslægestilling (I-nr. 6008-14-50-i-04) til en læge, som ønsker at deltage i afdelingens positive udvikling i forhold til arbejdsmiljø, uddannelse, forskning, nytænkning og faglig god patientbehandling.

Er du nysgerrig på det psykiatriske speciale, så er det oplagt at gribe denne mulighed!

Stillingen ønskes: 1. september 2022 eller efter aftale.

Psykiatrisk Afdeling i Vejle er en stor afdeling med 99 sengepladser og 3 ambulatorier i vores lokalpsykiatrier i henholdsvis Kolding, Fredericia og Vejle. Derudover er der en Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) med mobil skadestue og akut udrykningstjeneste.

Der er specialteams og almenteams samt Demensklinik.

Om stillingen
Som reservelæge deltager du i undersøgelse og behandling af patienterne i et sengeafsnit eller i en lokalpsykiatri, hvor du arbejder tæt sammen med øvrige læger og andre faggrupper i teams.

Derudover tæller opgaverne bl.a.:

 • Deltage i vagtfællesskab i PAM
 • Afvikling af stuegang eller samtaler
 • Deltagelse i tværfaglige konferencer
 • Deltagelse i kliniske konferencer og undervisning
 • Deltagelse i lægemøder
 • Tilbud om at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter i arbejdstiden
 • ECT efter oplæring og samarbejde med ECT-koordinerende sygeplejerske

Krav og kompetencer
Du har opfyldt de formelle krav, dvs. har gennemført KBU-ansættelse, og du har interesse for udvikling i det psykiatriske område. Du vil gerne arbejde konstruktivt og tage medansvar, i forhold til udredning og behandling af patienter med psykiske lidelser.

Vi tilbyder
Ved afdelingen er der etableret et fast undervisningsprogram, ligesom der er faglig sparring, vejledning og tilbydes supervision af psykoterapeutisk arbejde.

Forvagtslaget er tilstedeværelsesvagt.

Du vil i vagten møde både medicinstuderende i mellemvagtsfunktion, andre reservelæger (læger i præ-KBU, introstilling, hoveduddannelsesstilling til både neurologi, almen praksis og psykiatri) samt afdelingslæger og overlæger i bagvagtsfunktion. Vagten er et teamarbejde, hvor der er masser af mulighed for supervision.

Derudover tilbyder vi:

• God oplæring og introduktion.

• Faglig sparring med dygtige lægekollegaer og øvrige medarbejdere, herunder afdelingens psykologer.

Psykiatrien i Region Syddanmark har som målsætning at tilstræbe, at den psykisk syge får

en tilværelse så tæt på egne præmisser som muligt, så det normale miljø opretholdes. Dette forsøges sikret ved at opretholde et godt samarbejde mellem Lokalpsykiatrien og

sengeafdelingen, så behandlingen opleves sammenhængende for patienten. Derudover er der gode samarbejdsflader både til kommunerne samt de somatiske sygehusafdelinger.

 

Link til afdelingen: Vejle – psykiatrisk behandling for voksne 20+ (psykiatrienisyddanmark.dk)

Et par videolink til indtryk:

Link til introstilling: https://youtu.be/VS0MdlU3pVA

Link til kort indtryksvideo for læger: https://youtu.be/OkqzoPLckCI

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold: sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Yngre Læger.
Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Taus Biba tlf.: 3043 0592 og mail: taus.oliver.biba@rsyd.dk

Ansøgningsfrist: Onsdag den 6. juli 2022

Ansættelsessamtaler: Onsdag den 13. juli 2022 midt på dagen/eftermiddag