Innovativ ledende overlæge til Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Direktionen

Ansøgningsfrist: 18/08/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Er du en fagligt stærk og innovativ leder? Og har du evne og lyst til at være med til at føre OUH’s store klinisk biokemiske laboratorium ind i fremtiden? Så hører vi meget gerne fra dig!    

Ledelsesopgaven
Som ny ledende overlæge i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi har du sammen med den ledende bioanalytiker ansvar for den samlede ledelse, udvikling og drift af afdelingen.

Ledere på OUH leder i et dynamisk felt, der bl.a. består af

 • Forbedringsledelse i regi af den Syddanske Forbedringsmodel
 • Et konsekvent fokus på partnerskaber med patienter og pårørende
 • Ledelse af udvikling og innovation
 • Udvikling af ’OUH’s Medarbejderskab’

OUH vil være Patientens Universitetshospital – læs mere om Patientpyramiden og hospitalets centrale værdier og strategier her.

Som ledende overlæge i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi får du en vigtig opgave i at sætte retningen for prioritering af afdelingens ydelser, med andre ord skal du gå forrest i forhold til at fremme ’kloge klinisk valg’ i samarbejde med resten af organisationen OUH. En anden og forbundet vigtig opgave bliver at styrke og udvikle afdelingen og dens interne og eksterne samarbejder, så den er rustet til fremtiden og klar til flytning til Nyt OUH i 2023.

Om dig
Du skal kunne videreudvikle og formidle et troværdigt og inspirerende samarbejde med afdelingens ledergruppe, koordinationsgruppe, OUH’s direktion og afdelingens mange interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger også vægt på, at den ledende overlæge har forskningsmæssig erfaring og evne og lyst til at understøtte et aktivt videnskabeligt miljø.

Vi søger en ledende overlæge som:

 • Har faglig og personlig gennemslagskraft og derigennem skaber tillid og respekt
 • Kan kommunikere, motivere og delegere
 • Er synlig og har udpræget gode samarbejdsevner
 • Kan arbejde med prioritering og styring af kliniske aktiviteter og økonomi
 • Kan arbejde med strategi og implementering
 • Har ledelseserfaring
 • Er efteruddannet i ledelse eller ønsker at blive det
 • Er overlægekvalificeret speciallæge i klinisk biokemi eller tilsvarende specialer

Vi tilbyder

 • En afdeling hvor drift, uddannelse, forskning, udvikling og innovation prioriteres højt
 • En afdeling med ligeværdig dialog og åbenhed i en positiv ånd
 • En afdeling der udøver basal og klinisk forskning på højeste internationale niveau
 • Et arbejdsmiljø der er præget af respekt for den enkelte medarbejders kompetencer og vilkår
 • Mulighed for at erhverve en lederuddannelse, hvis du ikke har en i forvejen
 • Mulighed for at blive en del af OUH’s dynamiske, strategiske ledelseskreds
 • Mulighed for at arbejde på et universitetshospital, der aktivt vælger patienter og pårørende til

Uddybende materialer vedr. stillingen og afdelingen kan læses i den udarbejdede Opgave-, organisations- og kvalifikationsbeskrivelse

Ansøgningsfrist, samtaler og ansættelsesforhold
Der er ansøgningsfrist den 18. august 2019 med tiltrædelse 1. november eller efter aftale. Vi forventer at afholde samtaler den 5. september 2019 og den 12. september 2019 for hhv. første og anden samtalerunde. Løn- og ansættelsesforhold forhandles med FAS med udgangspunkt i Aftale for lægelige chefer.

Har du spørgsmål?
Så er du velkommen til at kontakte:

Mere om afdelingen
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi er en tværfaglig klinisk afdeling med to specialer – Klinisk Biokemi og Klinisk Farmakologi. Afdelingen er akkrediteret (ISO 15189) og beskæftiger ca. 230 medarbejdere samt udfører ca. 10 millioner analyser om året.

Afdelingen har en bred kontaktflade med hospitalets kliniske afdelinger og almen praksis, ikke blot vedrørende den daglige blodprøvetagning og analysering, men også i relation til udvikling af analyserepertoire, varetagelse af rådgivning vedrørende specifikke analyser, sikring af hensigtsmæssige patientforløb og kvalitet af prøvesvar, etc.

Inden for de to specialer har vi en stor udrednings- og rådgivningsaktivitet, herunder Lægemiddelinformationen samt udredning af patienter med tendens til blodpropper eller blødningsforstyrrelser, familiær hyperkolesterolæmi og porphyri.

Der foregår også en stor forskningsaktivitet i afdelingen, som indebærer arbejde på tværs af mange forskellige faggrupper. Afdelingens forskning er højt prioriteret især inden for områderne kardiovaskulære sygdomme, koagulation og hæmostase, diabetes, klinisk anvendelse af protemanalyser farmakogenetik, farmakoepidemiologi og regenerativ medicin ved brug af stamceller.

Derudover har afdelingen ansvaret for en lang række undervisningsopgaver på flere uddannelser ved Syddansk Universitet, eksempelvis medicin-, biomedicin- og farmaceutstudierne samt på bioanalytikeruddannelsen på UCL.

Organisatorisk er afdelingen opbygget i 3 biokemiske driftsafsnit, der alle ledes af en overlæge/afdelingslæge og en afdelingsbioanalytiker med ledelsesansvar (funktionsleder). Hertil kommer Farmakologisk Afsnit, som ledes af en specialeansvarlig overlæge, samt Farmakologisk Forskningsafsnit, som ledes af afdelingens professor samt forskellige tværgående stabsfunktioner, som ledes af afdelingsledelsen.

Vi arbejder i øjeblikket med en organisationstilpasning, hvor målet er en mere sammenhængende afdeling uden afsnitsledelser, men med en koordineringsgruppe med direkte reference til ledergruppen.