Holmstrupgård søger afdelingspsykolog med erfaring i psykiatri til afdeling Pilen. Der er tale om en fast stilling på 37 timer, som ønskes besat fra den 1. september 2019 Holmstrupgård er en socialpsykiatrisk døgninstitution for unge mellem 14 - 23 år med intern skole og beskæftigelse, udslusningsafdeling samt ambulante behandlingstilbud.

Dette job er udløbet

Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder som f.eks. psykotiske vanskeligheder (skizofreni), personlighedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, spiseforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD), skolevægring og svær selvskade.

Stillingen er tilknyttet døgnafdeling Pilen ved Holmstrupgårds hovedsæde i Brabrand ved Aarhus. Afdelingens målgruppe er unge med forskellige diagnoser hovedsagligt indenfor det skizofrene spektrum og andre psykotiske lidelser.
Afdelingen har plads til otte normaltbegavede unge mellem 14 og 23 år, og personalet på afdelingen er tværfagligt sammensat. Der er knyttet en afdelingsleder, afdelingspsykolog og speciallægekonsulent til afdelingen, og afdelingspsykolog og afdelingsleder har fælles behandlingsansvar. Der arbejdes ud fra en psykodynamisk, miljøterapeutisk referenceramme.
Afdelingspsykologen indgår i den samlede rådgivergruppe, som aktuelt består af 10 psykologer og 1 socialrådgiver. Arbejdsopgaverne er dels organiseret i forhold til afdeling Pilen og dels i forhold til tværgående opgaver internt og eksternt.

Vi søger en autoriseret psykolog:

 • Der vil deltage aktivt i behandlingskonferencer og møder med samarbejdspartnere
 • Der har erfaring med forældre- og netværkssamarbejde
 • Der kan varetage både individuelle samtaler og gruppeforløb i afdelingen
 • Der har grundigt kendskab til og erfaring med arbejdet med unge med psykiatriske lidelser
 • Der kan varetage koordinerende og skriftligt arbejde
 • Der kan undervise afdelingspersonalet
 • Der har erfaring med supervision af andre faggrupper
 • Der kan arbejde selvstændigt og systematisk, men også har gode samarbejdsevner, og kan se styrkerne i det tværfaglige samarbejde
 • Der kan se styrkerne i og har erfaring med at arbejde miljøterapeutisk på et psykodynamisk grundlag
 • Der evner at bevare roen og har øje for at italesætte de processer, der er i afdelingen
 • Der kan fungere som del af det interne beredskab til akutte personalesamtaler
 • Der trives med konsulentopgaver ud af huset, eksempelvis VISO

Vi kan tilbyde:

 • En spændende og udfordrende målgruppe
 • En tværfaglig personalegruppe, som gerne vil udvikle sig
 • En organisation i udvikling, der lægger vægt på faglighed, rummelighed, respekt og samarbejde
 • Supervision og efteruddannelse

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos leder af Rådgivergruppen Anne Birgitte Døssing tlf. 23991215 eller mail: andoes@rm.dk
Endvidere henvises til vores hjemmeside: http://www.holmstrupgaard.rm.dk/

Ansøgningen sendes elektronisk ved at klikke på ’søg job’ nederst i stillingsopslaget, på http://www.rm.dk/job/ledige-job/

Ansøgningsfrist: 20. juni 2019
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. juni 2019