Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital søger en overlæge med klinisk ansvar for amyloidose med start den 1. august 2021 eller efter aftale Hæmatologisk Afdeling X Odense

Ansøgningsfrist: 21/06/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital, søger pr 1. august 2021 eller efter aftale en overlæge med klinisk ansvar for amyloidose.

 

Er du speciallæge i hæmatologi, og drømmer du om at udfordre dine kliniske, organisatoriske og forskningsmæssige færdigheder i en specialafdeling præget af vækst og ordentlighed? Og vil du være med til at sætte yderligere fokus på M-komponentsygdomme og i særdeleshed amyloidose? Så er du måske vores nye medarbejder?

 

 

Lidt om afdelingen

Hæmatologisk afdeling X er funktionsopdelt i 3 teams:

 

Et lymfoidt team, der varetager forskning, udredning og behandling af patienter med maligne lymfoproliferative sygdomme og benigne hæmatologiske sygdomme.

 

Et myelomatose-team, der varetager forskning, udredning og behandling af patienter med myelomatose, amyloidose og Mb. Waldenstrøm.

 

Et myeloidt team, der varetager forskning, udredning og behandling af patienter med akut leukæmi, myelodysplastisk syndrom, kroniske myeloproliferative sygdomme samt opfølgning af allogent transplanterede patienter. Inden for dette team ligger også eosinofili og mastocytose.

 

 

Hvad tilbyder vi?

I stillingen er der særdeles gode muligheder for personlig og faglig udvikling, og du får i høj grad mulighed for selv at være med til at forme jobbet som klinisk ansvarlig for patienter med amyloidose. Afdelingen har i 2015 etableret et multidisciplinært center for amyloidose, Odense Amyloidose Center, AmyC OUH, efter internationalt forbillede og med gode internationale kontakter til lignende centre i udlandet, f.eks det italienske Amyloidose center i Pavia og det tyske Amyloidose center i Heidelberg. Centret modtog i 2017 anerkendelse fra Region Syddanmark som ”Centre of Clinical Excellence”. Centeret varetager dedikeret klinisk arbejde, herunder avanceret amyloid diagnostik på internationalt niveau.  Centeret modtager alle patienter med mistænkt amyloidose, varetager udredning og sikrer den videre opfølgning i relevant medicinsk speciale, afhængigt af det påviste amyloide agens og organinvolvering. Der er ligeledes et veletableret forskningsmiljø, og der udgår flere arbejder fra centeret publiceret i internationalt anerkendte tidsskrifter.

 

Du får en stilling med gode kollegaer og et godt akademisk miljø. Afdelingens kultur er præget af vækst og ordentlighed, og vi har fokus på patient- og pårørendeperspektivet. Vi har desuden et aktivt forskningsmiljø, inden for såvel klinisk forskning som epidemiologisk, laboratoriemæssig og kvalitativ forskning. Afdelingen er kendetegnet ved en god og uformel omgangstone og ved et godt tværfagligt samarbejde.

 

 

Kvalifikationer

  • Du skal være speciallæge i hæmatologi
  • Du skal være overlægekvalificeret
  • Du skal have dokumenteret klinisk og forskningsmæssig interesse for M-komponentsygdomme og i særdeleshed amyloidose
  • Du skal have lyst til at deltage i afdelingens kliniske forskning såvel som den laboratoriemæssige forskning
  • Du skal have lyst til at deltage i den præ- og postgraduate lægeundervisning samt undervisning og uddannelse af afdelingens øvrige personalegrupper
  • Du skal have lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde med høj faglighed som udgangspunkt, og hvor vi sætter patienten først

 

Hvem er vi

Hvem er vi?
Hæmatologisk afdeling X er en specialiseret afdeling, hvor vi behandler patienter med maligne såvel som benigne hæmatologiske sygdomme. Patienter med hæmatologiske sygdomme er præget af såvel akutte medicinske tilstande som kronisk og livstruende sygdom. Behandlingsforløbene strækker sig ofte over en lang periode, hvilket betyder, at vi får et nært og nuanceret kendskab til den enkelte patient og de pårørende. Sygeplejeopgaverne i det hæmatologiske speciale er på en gang fagligt specialiserede, komplekse og varierende og sætter alle facetter af sygeplejefaget i spil.

Vores værdier
Vores afdeling er bundet sammen af et særligt værdifællesskab. Vi har defineret de fire mest fremtrædende værdier – passer de til dig?

Vi arbejder sammen
På Hæmatologisk afdeling har vi et helt unikt sammenhold, der går på tværs af faggrænser og afsnit. Sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, diætister og hospitalspræst arbejder sammen som en enhed for patienternes bedste. Vi har faste tværfaglige konferencer, hvor vi sammen planlægger den bedste behandling for de enkelte patienter, og vi har forskellige tværfaglige arbejdsgrupper, der arbejder målrettet med alt fra ernæring til patient- og pårørendeinddragelse. Afdelingen er præget af en flad struktur, hvor alle kan byde ind med nye input.

Vi tager ansvar
Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og det er dybt indgroet i vores kultur, at vi handler hurtigt for at løse problemer og på at lære af vores fejl. Afdelingen er præget af ordentlighed og af en fællesskabsfølelse, som betyder, at vi tager ansvar for patienter og pårørende, men også for at vi alle lever op til afdelingens værdier.

Vi tænker nyt
Vi er hele tiden på vej nye steder hen, og det kan du se, når du kommer her. Vi har startet netværket Livskræften til unge patienter med arrangementer i en særlig opholdsstue, og vi har indrettet målrettede patientstuer på sengeafsnittene til delirøse patienter. Vi har en meget aktiv forskningsenhed, hvorfor du vil se projektsygeplejersker, der indsamler data på afsnittene. Vores hjemmeenhed arbejder løbende med patient empowerment – fx i form af hjemmekemo med CADD-pumper.

Vi skaber stemning
Det kollegiale sammenhold er i særklasse hos os. Når du starter, vil du møde en personalegruppe, der tager imod dig med åbne arme. Hos os tager vi hånd om hinanden, og den gode stemning kan mærkes af patienterne, som ofte beder os om at åbne dørene til deres stuer, så de kan høre os grine sammen. Vi har en stor fælles julefrokost og en juletræsfest, hvor man kan tage familien med. I januar holder vi nytårskur, og vi har to fælles årlige temadage. Mange af os laver også ting sammen i fritiden.

 

Links:

Afdelingens Facebookprofil

Afdelingens LinkedInprofil

Afdelingens værdier

 

 

 

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Overlægen deltager ikke i vagterne.  

Fremsendelse af ansøgning

Ansøgningen skal indeholde oplysning om kompetencer inden for speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang indeholde dokumentation herfor. Der skal medsendes curriculum vitae og publikationsliste.

 

Det anbefales, at du ansøger stillingen elektronisk via link på siden her.

Ansøgningen stiles til:
Ledende overlæge

Hanne Vestergaard

Hæmatologisk afdeling X

 

Ansøgningsfrist 21.6.

Samtaler forventes 22.6.21.
 

 

 

 

OUH er en stor og attraktiv arbejdsplads. Næsten 10.000 m