GENOPSLAG – Overlæger/afdelingslæger til Klinisk Patologi, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt Klinisk Patologi, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 06/07/2022 Sygehus Lillebælt

Vil du være en del af et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø med faglighed og kvalitet i højsædet? Har du gode samarbejdsevner og kan du sætte din lægefaglighed i spil i en organisation, hvor samarbejdet på tværs er afgørende for den gode patientbehandling?  

Vi søger tre speciallæger i patologisk anatomi og cytologi, der kan se sig selv være overlæge/afdelingslæge i en udviklings- og forskningsorienteret afdeling, der ydermere er karakteriseret ved en høj grad af fleksibilitet. Ambitionsniveauet er højt, og vi har en uhøjtidelig atmosfære og et godt arbejdsmiljø, hvor højeste faglighed, kvalitet og effektive arbejdsgange går hånd i hånd.

Vi tror på, at fagligt dygtige og engagerede medarbejdere er forudsætningen for, at vi lykkes med opgaven at sætte patienten først. Du vil som speciallæge og kollega i Klinisk Patologi opleve, at rammer, vilkår og værdigrundlag giver særdeles gode betingelser for at have fokus på fagligheden, sætte patientsikkerhed højt og hermed sætte patienten først i dagligdagen.

Vi øver os hver eneste dag i at blive bedre. Eksempelvis har vi stort fokus på digital patologi og har i løbet af 2021 transformeret diagnostikken fra analog mikroskopi til digital patologi for histologiske præparater. Dette danner grundlag for den videre udvikling af området blandt andet med udvikling og integration af AI løsninger, beslutningsstøtteværktøjer og andre laboratoriemæssige automatiseringer. Du vil få rum og ansvar til at udvikle dig som speciallæge og samtidig komme til at bidrage ind i en udtalt og velstruktureret forbedringskultur, hvor vi løbende eksperimenterer med nye innovative og værdiskabende tiltag.  

Hvem er du?

Som ny kollega i afdelingen forventer vi, at du:

  • Sætter patienten først i dit arbejde
  • Er speciallæge i patologisk anatomi og cytologi
  • Kan og vil bidrage aktivt ind i afdelingens udvikling og drift, hvor faglig kvalitet er en integreret del af det daglige klinisk-diagnostiske arbejde
  • Har ambitioner for udviklingen af patologisk anatomi og cytologi og derfor løbende deltager i forsknings- og udviklingsprojekter
  • Har gode samarbejdsevner som du kan bruge på tværs af speciale, faggrupper og afdelinger
  • Deltager i den kliniske implementering af forbedringsarbejdet

Om afdelingen

Afdelingen består af ca. 60 ansatte fordelt på læger, bioanalytikere, sekretærer og molekylærbiologer. Vi er normeret med 13 speciallæger og har 6 yngre læger tilknyttet i uddannelsesstillinger. Til afdelingen er desuden tilknyttet 3 lektorater.

Vores diagnostiske funktioner udføres i subspecialiserede teams: mamma, urologi, hud, gynækologi inklusiv cervixcytologi, gastroenterologi og lunge. De fleste speciallæger varetager arbejde inden for to områder heraf et område som hoved-/ansvarsområde. Det diagnostiske arbejde foregår i tæt samarbejde med de kliniske afdelinger.

Vores tilgang er at udarbejde integrerede og samlede patologisvar, hvor resultater fra såvel morfologi, immunhistokemiske undersøgelser og molekylære analyser indgår, og hvor patologisvaret indgår i drøftelser med de kliniske samarbejdspartnere, så vores patienter til enhver tid kan få den rette og bedste behandling.

Afdelingen har overtaget screeningsundersøgelsen for livmoderhalskræft fra Fyn og er en af landets største afdelinger inden for denne funktion, der også inkluderer forskellige udviklingsprojekter.

Du kan læse mere om afdelingen her

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus i en positiv udvikling med en ambitiøs vision om at være Patienternes Sygehus. Vi er kendt for høj kvalitet, effektiv drift, en høj grad af patienttilfredshed samt høj medarbejdertilfredshed.

Løn- og ansættelsesforhold
Aflønning sker efter overenskomst indgået mellem de relevante, forhandlingsberettigede organisationer.

Ansøgningsfrist, samtaler og tiltrædelse
Ansøgningsfristen er den 6. juli 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 13. juli 2022 ved enten fysisk fremmøde eller virtuelt.
Du bedes i din ansøgning oplyse hvilket/hvilke af afdelingens subspeciale(r), som du har interesse for.

Hvis du søger en af stillingerne som overlæge, bedes du sammen med din ansøgning vedlægge et udfyldt skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger i Region Syddanmark. Skemaet er ikke nødvendigt, hvis du søger stillingen som afdelingslæge. Du finder skemaet her

Tiltrædelse: 1. november 2022 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Har en af stillingerne din interesse og har du spørgsmål til jobindholdet, er du meget velkommen til at kontakte cheflæge Doris Schledermann på telefon 22 25 06 35 eller e-mail doris.schledermann@rsyd.dk (tiltræder 1. juli 2022) eller ledende bioanalytiker Stig Hansen på telefon 21 38 08 36 eller e-mail stig.hansen1@rsyd.dk