Genopslag – Forskningschef til Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)

Dette job er udløbet

Vi søger en ny Forskningschef til Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), en internationalt førende satsning inden for diabetesområdet, der er skabt i et innovativt samarbejde mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden med danmarkshistoriens hidtil største fondsbevilling på 2,9 mia. kr. Forskningschefen skal være med til at understøtte SDCC’s ambition om forskningen af diabetesområdet i hele regionen, nationalt og internationalt.

Forskningschefen refererer til centerdirektøren og indgår i SDCC’s øverste ledergruppe. Forskningsområdet ved SDCC er inddelt i forskningsdiscipliner med en Principal Investigator (PI), der leder forskningen inden for hver forskningsdisciplin. PIs refererer til forskningschefen. Forskningschefen har mulighed for selv at være PI indenfor eget klinisk forskningsfelt.

Forskningschefen skal evne at have et holistisk syn på forskningsdisciplinerne ved SDCC og skal kunne bygge bro mellem SDCC’s mangeartede samarbejdspartnere. Det er endvidere vigtigt, at forskningschefen er i stand til løbende at tilpasse organisationen til det fremtidige forskningslandskab, herunder at kunne balancere forskellige forskningsinteresser og –grupper under SDCC’s aktiviteter.

Vi tilbyder et spændende job, hvor du: 

 • Er med til at løfte kvaliteten af diabetesbehandlingen på tværs af aktørerne i hele regionen, nationalt og internationalt
 • Har mulighed for at være en del af en dynamisk og innovativ kultur
 • Får en afvekslende hverdag i et uformelt miljø med god stemning og med mange forskellige arbejdsopgaver
 • Får professionelle og dygtige kollegaer

Forskningschefen har ansvar for: 

 • At etablere, drive og udvikle klinisk forskning i verdensklasse, der kan være med til at udbygge den regionale, nationale og internationale forskningsindsats
 • At initiere nye forskningsprojekter, samt bistå forskere i fundraising hertil
 • At sikre højt aktivitetsniveau på tværs af forskningsgrupper, samt integration af disse med henblik på at levere de opsatte mål for projekterne
 • At skabe et miljø, der sikrer tæt samarbejde og interaktion internt i SDCC, på tværs af de øvrige kerneaktiviteter
 • At opbygge og facilitere et stærkt regionalt, nationalt og internationalt samarbejde med hospitaler, kommuner, praktiserende læger og videninstitutioner
 • At sikre en kommunikationsstrategi for den kliniske forskning ved SDCC
 • At synliggøre klare forskningskarriereveje ved SDCC og være ansvarlig for rekruttering af PI’s, forskere til delestillinger m.v.
 • Økonomi og HR i forskningsdelen af SDCC.
Din profil 
Vi forventer, at du har en sundhedsfaglig baggrund med høj akademisk legitimitet. Desuden at du har:
 • Dokumenteret højt akademisk niveau og forskningsmæssig baggrund, f.eks. et professorat, arbejde i udenlandske forskergrupper, og et højt antal publikationer i anerkendte internationale tidsskrifter
 • Dokumenteret klinisk aktivitet
 • Dokumenteret ledelseserfaring med at drive og udvikle en større klinisk forskningsafdeling
 • Omfattende internationalt netværk, der kan bidrage til et internationalt førende forskningsmiljø inden for diabetes, herunder tiltrækning af de bedste klinikere og forskere
 • Gode samarbejds- og kommunikative evner
 • Flydende i dansk og engelsk såvel mundtlig og skriftligt
 • Ikke dansktalende ansøgere skal være villige til at tillære sig dansk, mundligt såvel som skriftligt

Du kan læse mere om centeret i ”Drejebog for etablering af SDCC” og om stillingen i jobprofilen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner vedrørende lægelige chefer. Ansættelsen sker på kontraktvilkår/åremål med tilbagegangsstilling. Lønniveau: Mulighed for forhandling på basis af individuelle kvalifikationer.

Ansøgning og yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør for SDCC Allan Flyvbjerg +45 51 77 95 48.
Vi har planlagt to samtalerunder i første halvdel af marts 2017.
Ansøgningsfrist mandag den 20. februar 2017 kl. 9.00.  Forventet tiltrædelse 1. juli 2017