Genopslag Børn og Unge-læge

Dette job er udløbet

16gruppebilledebornogunge2.jpg

Vi søger en Børn og Unge-læge til Sundhed og Trivsel, Børn og Unge, Aarhus Kommune, som vil være med til at gøre en forskel for børn og unge med forskellige vanskeligheder.

Dine opgaver vil primært bestå af

 • Lægefaglig udredning af børn i mistrivsel, og efterfølgende bidrage til vejledning af skoler, dagtilbud og forældre. Du vil herunder indgå i et tværfagligt samarbejde med andre relevante fagpersoner – bl.a. psykologer, pædagogiske konsulenter, sundhedsplejersker, sagsbehandlere, læger fra almen praksis og hospitaler.
 • Rådgivning om børns udvikling, fysiske- og psykiske vanskeligheder og smitsomme sygdomme i skoler, dagtilbud og sundhedspleje.
 • Rådgivning af samarbejdspartnere i Handicapcenteret for Børn og Familiecenteret – bl.a. i forbindelse med målgruppevurderinger af børn.

Din profil
Faglig og erfaringsmæssig

 • Du har en relevant lægefaglig baggrund – f.eks. almen medicin, pædiatri, børne- og ungdomspsykiatri eller samfundsmedicin
 • Du har erfaring med børn og unge-området og grundig viden om børn og unges udvikling og sygdomme.
 • Du har erfaring med at indgå i et bredt tværfagligt samarbejde og har forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation
 • Du har stærke formidlingsevner og kan gøre din lægefaglige viden forståelig og brugbar for forældre og samarbejdspartnere med andre fagligheder

Personligt

 • Du er dygtig til at samarbejde og det falder dig naturligt at møde andre med tillid og respekt
 • Du har et stort personligt drive, arbejder selvstændigt og har samtidig en god fornemmelse for, hvornår dit arbejde kræver involvering af samarbejdspartnere og ledelse
 • Du har et godt overblik og er god til at prioritere i mangeartede opgaver
 • Du har en positiv, nysgerrig og fleksibel tilgang til opgaver og kolleger

Derfor skal du vælge os
Du bliver en del af en velfungerende afdeling med et tværfagligt miljø, hvor kulturen er præget af stort engagement, høj faglighed og dedikation i forhold til at gøre en sundheds- og trivselsmæssig forskel for byens børn og unge. Du får et afvekslende og selvstændigt job, som del af et lægeteam med 5 kommunale Børn og Unge-læger, hvor der er god mulighed for faglig sparring og udvikling. Samtidig får du et bredt netværk af samarbejdspartnere i Aarhus Kommune, Region og almen praksis.

Børn og unge-politikken og Stærkere Fællesskaber er en del af vores DNA.

Børn og Unge-politikken: https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/familie-boern-unge-og-aeldre/boerne-og-ungepolitik/ Stærkere fællesskaber: https://aarhus.dk/om-kommunen/boern-og-unge/arbejde-i-boern-og-unge/

Kan du se dig selv, som en del af det, skal du vælge os.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes tiltrådt 1. januar 2019.
Der er tale om en stilling på 37 timer/uge i 40 uger om året. Du holder fri, når skolerne holder ferie. Det betyder, at der hen over et kalenderår er tale om en deltidsstilling på 32,89 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende FAKL-overenskomst.

Dit arbejdssted vil være Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. En del af dit arbejde, vil dog foregå ude på kommunens skoler og dagtilbud. Du må derfor være forberedt på, at kunne transportere dig rundt i byen.

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte:

Sektionsleder Mette Bødiker Vestergaard (mbv@aarhus.dk, telefon: 2920 3984) eller
Børn og Unge-læge Lise Lind Ingeman (ilil@aarhus.dk, telefon: 5157 6362)

Ansøgning
Klik på nedenstående link for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 14. november 2018

Der afholdes samtaler den 20. november 2018. Bliver du indkaldt til 2. samtale, må du forvente at skulle løse en hjemmeopgave.

I Børn og Unge har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer samt straffe- og børneattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.

Om os
Sundhed og Trivsel er en del af Pædagogisk Afdeling i Magistratsafdelingen for Børn og Unge ( https://aarhus.dk/om-kommunen/boern-og-unge/faellesfunktionerne/paedagogisk-afdeling/).

Afdelingen beskæftiger sig med at fremme fysisk og mental sundhed samt trivsel hos børn og unge, dels gennem forebyggende indsatser, dels ved at yde hjælp til særligt udsatte børn og unge.

Sundhed og Trivsel repræsenterer en stor bredde af fagligheder: Sundhedsplejersker, kommunale Børn og Unge-læger, fysioterapeut, pædagogiske konsulenter, akademiske konsulenter og administrative medarbejdere.

Sundhed og Trivsel består af Sundhedsplejen opdelt i fire områder, Tværfaglig Enhed, som tilbyder vejledning og sparring for pædagogisk personale på 0-6 års området, samt Fællesfunktionen, hvor bl.a. kommunale Børn og Unge-læger er ansat.