Forskningschef med ambitioner til Forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital

Dette job er udløbet

Nordsjællands Hospital har store ambitioner med forskningen på og omkring hospitalet. Vi har en forskningsafdeling med 10 dygtige medarbejdere og en årlig bevilling på 0,8 – 1 % af hospitalets driftsbudget til forskning.

Nu søger vi en læge med solid forskningserfaring, der kan videreføre stafetten med at sætte hospitalets forskning på agendaen både regionalt, nationalt og internationalt.

Opgaven 

Forskningschefen er en fuldtidsstilling, hvor der både er rum til egen forskning og til at være overordnet faglig ansvarlig for forskningen på Nordsjællands Hospital. Der er gode muligheder for at sætte sit præg på opgaven – det vigtigste er, at du deler vores ambitioner om yderligere at styrke området og har en interesse i at fortsætte opbygningen af afdelingen og vores forskningsmiljøer.

Over de sidste år har forskningen markeret sig stærkt og sætter i den grad sit præg på Nordsjællands Hospital samt nationalt og internationalt. I 2017 præsterede hospitalet det højest antal skrevne publikationer nogensinde og modtog ekstra mange eksterne forskningsmidler.

De kommende år sætter vi for alvor fart på et organisationsudviklingsprojekt, så vi er klar til nye rammer i Nyt Hospital Nordsjælland i 2022. Vi forventer, at du har evnerne og viljen til at spille en central rolle i denne proces.

Vores nye forskningschef 

Der er mange veje til at blive forskningschef på Nordsjællands Hospital. Du skal have erfaring i forskningsledelse og -administration samt en solid klinisk forskningsmæssig baggrund, både teoretisk og praktisk. Du skal have erfaring med søgning af eksterne forskningsmidler og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Som forskningschef skal være du være læge og have en akademisk forskningsgrad svarende til minimum ph.d. men dr. med. eller lignende vil være en fordel. Du forventes at have egen kontinuerlig forskningsindsats. Der vil være mulighed for at videreføre et evt. klinisk professorat eller klinisk forskningslektorat.

Vi vægter kommunikationen om vores gode forskningsresultater og mange indsatser højt. Det vil derfor være en fordel, at du har evner og interesse i formidlingsaktiviteter eller i ledelse af dette område.

Som forskningschef referer du til direktionen og indgår i hospitalets ledergruppe på lige fod med afdelingsledelser og stabschefer.

Om Forskningsafdelingen  

Forskningsafdelingen er placeret på vores matrikel i Hillerød, og hospitalets forskning er organiseret i fire klynger efter forskningsemne og interesse mere end efter faggrupper og specialer.

Under Forskningsafdelingen er etableret Klinisk forskningsenhed, hvor kliniske aktiviteter kan rummes i egnede lokaler og med tilknyttet personale. Klinisk forskningsenhed er for alle forskere på hospitalet, ligesom vi rummer en del eksternt initieret og finansieret forskning.

Målsætningen for Forskningsafdelingen er at skabe synergi og forbindelse mellem nye og etablerede forskningsmiljøer på tværs af hospitalet og at formidle samarbejde med samarbejdspartnere – nationale og internationale.

Du kan læse mere om organiseringen af forskningen og Forskningsafdelingen på vores hjemmeside, fx i Forskningens årsrapport 2017.

Løn og ansættelse 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner vedrørende lægelige chefer.

Tiltrædelse snarest muligt efter nærmere aftale.

Ansøgning 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV med publikationsliste, 5 vigtigste publikationer, egen forskningsplan og øvrige bilag senest den 3. april 2018 kl. 12.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 9. april 2018 og den 30. april 2018. Du kan blive bedt om at gennemføre en test i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere?  

Vi vil meget gerne tale med dig, hvis du har spørgsmål eller overvejelser om enten profil, forskningsfelt eller andet. Du kan kontakte vicedirektør Jonas Egebart på tlf. 48 29 30 05 eller konstitueret forskningschef Stig Mølsted på tlf. 31 95 98 49.