Forløbsansvarlig viceklinikchef Forløbsansvarlig viceklinikchef med fremragende samarbejdskompetencer

Dette job er udløbet

Da vores gode kollega går på pension, har vi brug for en ny dygtig leder. Vi ønsker en leder, der kan agere i forhold til alle ledelsesopgaver samt lede og kommunikere op, ned, ud og på tværs i organisationen. Vi søger en engageret og ansvarsfuld person med sundhedsfaglig baggrund. En leder der med ro og overblik kan indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med de øvrige i klinikledelsen, staben og alle vores ledere. Desuden skal lederen have et særligt blik for samarbejde med hospitalsledelsen, de andre klinikker på hospitalet og deres specialer, samt med samarbejdspartnere udenfor hospitalet. Vi ønsker således en person, som både finder det spændende og berigende, at samarbejde med mange aktører, en person der sætter pris på samarbejde og sparring med alle niveauer.

Klinik Diagnostik er en af Aalborg Universitetshospitals syv klinikker. Klinikken består af 9 tværgående diagnostiske specialer/afdelinger: Billeddiagnostik, Patologi, Klinisk Biokemi, Klinisk Genetik, Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Immunologi, Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin, Molekylær Diagnostik og Røntgenfysik. Der er ca. 750 fuldtidsansatte, og der er et budget på ca. 500 mio. kr.

Arbejdsopgaver

 • Drivende kraft og øverst ansvarlig for, at der igangsættes de nødvendige processer med henblik på efterlevelse af visionen omkring effektive og sammenhængende patientforløb.
 • Samarbejde bredt med alle aktører i hospitalets patientforløb både internt og eksternt i klinikken eks. kræftpakkeforløb og udredningsret
 • Sikre, at klinikken arbejder målrettet med patientinvolvering.
 • Netværksdanner med de forløbsansvarlige viceklinikchefer på Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland.
 • Ledelsesopgaver delegeret fra klinikchefen.
 • Formand for i IT udvalget i klinikken.
 • Deltage i klinikkens kvalitetsudvalg.
 • Deltage i klinikkens apparaturudvalg
 • Indgå i arbejdet med NAU-delprojekt
 • Arbejde med svartider generelt

Din Profil
Du er en kompetent leder, og har som udgangspunkt solid erfaring med klinisk ledelse i sundhedsvæsenet.
Du har en sundhedsfaglig uddannelse, som din baggrund og erfaring med ledelse og drift i en kompleks organisation.
Du har gode kommunikative evner, formår at igangsætte processer og finde gode tværgående løsninger med patienten i fokus.

Personligt skal du kunne begå dig i et fagligt kompetent, men uhøjtideligt miljø. Du har respekt for og er anerkendende over for andre mennesker, ligesom kollegial og faglig sparring ligger naturligt for dig.

Om klinikledelsen
Forløbsansvarlig viceklinikchef refererer direkte til klinikchefen. Udover klinikchefen og forløbsansvarlig viceklinikchef er der en HR ansvarlig viceklinikchef. Staben består af to AC-fuldmægtige/økonomer, en kvalitetskoordinator, en uddannelseskoordinator for bioanalytikeruddannelsen, en projektmedarbejder, samt en sekretær. Klinikledelsen har kontor i Stengade 10, 9000 Aalborg.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse pr. 1. oktober 2017 eller efter aftale.
Lønaftale og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. I henhold til Regionens Ansættelsespolitik indhentes der referencer.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås hos:

 • Klinikchef Jan Nielsen på telefon 97 66 55 31 eller 41 18 32 61
 • HR ansvarlig viceklinikchef Bente Frilev på telefon 21 30 32 53

Såfremt du skal til ansættelsessamtale, forventer vi at afholde 1. samtale fredag den 18. august og 2. samtale forventes afholdt fredag den 25. august.
Ansøgerne der vælges til 2. samtale, skal forvente at blive bedt om at deltage i en test uge 34.