FAM wants YOU! Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Sygehus Sønderjylland udvider sit lægeteam og søger en afdelingslæge Fælles Akut Modtagelse

Ansøgningsfrist: 12/02/2020 Sygehus Sønderjylland

Er du interesseret i akut behandling af patienter på tværs af specialer?
Kan du sætte struktur på komplekse udrednings – og behandlingsforløb?
Kan du lide handlingsorienteret teamarbejde?
Har du interesse i faglig og organisatorisk udvikling?

Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Sygehus Sønderjylland udvider sit lægeteam og søger en afdelingslæge med tiltrædelse 01. 04. 2020 eller efter aftale

Stillingen er primært på fuld tid. Eventuelt kan en deltidsansættelse komme på tale.
 

Kvalifikationer 

 • Du er speciallæge i akutmedicin, almen medicin eller i et i andet relevant speciale
 • Du har bred erfaring inden for det akutte område og erfaring med udredning af komplekse patienter. Erfaring inden for skadesbehandling/traumemodtagelse er en fordel.
 • Du er glad for klinisk arbejde og god til at tænke flow og patientforløb
 • Du har gode samarbejdsevner og sans for humor
   

Om afdelingen

Fælles Akut Modtagelsen på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa modtager på samlet 50 patientpladser akutte patienter fra alle specialer i et optagelsesområde med ca. 250.000 indbyggere. Omkring 110 sygeplejersker, 11 speciallæger (heraf 4 speciallæger i akutmedicin) og 7 yngre læger arbejder fast ansat i FAM. Til efterår 2019 vil de første læger starte deres hoveduddannelse i akut medicin.

Læger fra alle andre specialer varetager behandlingen af patienter inden for deres specialer efter behov. Vi har et tæt samarbejde med den psykiatriske akutmodtagelse, som fysisk ligger i FAM. Børn med pædiatriske sygdomme modtages på den pædiatriske akutmodtagelse.

Sygehuset har en meget aktiv forskningsafdeling, som organisatorisk er en del af FAM. Lederen er professor i akutmedicin, overlæge i afdelingen og aktiv i det kliniske arbejde.  Efter aftale vil der være mulighed for egen forskningsaktivitet.

Afdelingen værdsætter godt klinisk arbejde og vægter uddannelse og udvikling højt, både i henhold til medarbejdere og det akutmedicinske område. Vi engagerer os meget i uddannelsen af de kommende speciallæger i akutmedicin.

Arbejdsmiljø

Arbejdet på en akutmodtagelse inkluderer travle perioder og vagter. Vi er bevidst om de belastninger som det fører med sig og engagerer os i at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø til den enkelte medarbejder. 
 

Om opgaven 

Fælles Akutmodtagelsen på Sygehus Sønderjylland er beliggende på matriklen i Aabenraa.

Sammen med de øvrige speciallæger er du ansvarlig for patientforløbene i FAM. Du er i stand til at modtage patienter indenfor FAM’s opgaverammer.  Alt efter behov vil der være mulighed for efteruddannelse inden for specielle kliniske områder. I givet fald støtter vi et meritforløb til at blive speciallæge i akutmedicin.

Det daglige arbejde inkluderer supervision og undervisning af uddannelsessøgende læger i forskellige stadier af deres uddannelse. Dokumenteret erfaring med undervisning af yngre læger er et plus i din ansøgning.

Vi ønsker os en kollega med gode samarbejds- og kommunikationsevner, som arbejder struktureret og handlingsorienteret. Interesse i patienten og i et godt arbejdsmiljø på afdelingen er egenskaber som vi vægter højt ved nye kollegaer.

 

Vi er en afdeling med 

 • En god teamånd og et fint samarbejde faggrupperne imellem
 • En meget engageret sygeplejegruppe
 • En god blanding af yngre og erfarne lægelige kollegaer med lidenskab for akutmedicin
 • Opmærksomhed på den enkelte medarbejders arbejdsbelastning
 • Korte kommunikationsveje og en nærværende faglig ledelse
 • Mulighed for indflydelse
 • Uddannelse og forskning som en væsentlig del af konceptet

 

Ansøgningsfrist er den 12. 02. 2020, kl. 24.00.

Ansættelsessamtaler forventes holdt den 20. 02. 2020.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Region Syddanmark og Yngre Læger.

Vurderingen sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning.

Inden ansættelse vil vi bede om mulighed til at kunne indhente referencer.

 

Yderligere informationer kan indhentes ved

Ledende overlæge Matthias Giebner                    
matthias.giebner@rsyd.dk, tlf. 40 12 40 50

Uddannelsesansvarlig overlæge Mats Lindberg     
mats.lindberg@rsyd.dk, tlf. 20 93 09 79

Professor i Akutmedicin, leder af forskningsenheden, Christian Backer Mogensen
christian.backer.mogensen@rsyd.dk , tlf. 79 97 11 23

Afdelingslæge Petra Lehel                 
petra.lehel@rsyd.dk