Erfarne psykologer til neuroteamet i Børne-og ungdomspsykiatri, Esbjerg Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 21/10/2019 Børne- og Ungdomspsykiatri

Er du en erfaren psykolog og brænder for at arbejde med børn/unge og deres netværk i kortere og/eller længere udrednings- og behandlingsforløb? Er du fagligt engageret og vil du være med til at udvikle behandlingstilbuddene i børne- og ungdomspsykiatriens neuroteam, samtidig med at du bidrager til at få hverdagen i ambulatoriet til at fungere optimalt for både børnene/de unge og for kollegaerne? Så er det måske dig vi søger!

Vi har to faste stillinger ledige som psykolog på 30-37 timer/uge til ambulatoriet i Esbjerg pr. 1. november 2019.

Stillingerne er p.t. tilknyttet neuropsykiatrisk team, som arbejder med ambulante udrednings- og behandlingsforløb af børn og unge fra 4 til 19 år med ADHD, autismespektrumforstyrrelse og andre neuropsykiatriske lidelser.

 

Vi vil vægte at vores kommende kollegaer:

 • Er psykologer og har klinisk erfaring inden for det børne- og ungdomspsykiatriske speciale, inklusiv behandlingserfaring.
 • Er engagerede, initiativrige og har interesse for børne- og ungdomspsykiatrien, med vilje til personlig og faglig udvikling.
 • Ser tværfaglighed som en fordel og et vigtigt supplement til egen faglighed, hvorved samarbejde bliver en naturlig del af hverdagen.
 • Kan arbejde selvstændigt i en travl hverdag, hvor det er vigtigt at kunne bevare overblikket.
 • Kan formidle sager på samarbejdskonferencer med skole, PPR, sagsbehandler i kommune og andre relevante samarbejdspartnere.
 • At I er dygtige til at dokumentere.
 • Har et positivt sind og en veludviklet humoristisk sans.

Vi kan tilbyde:

 • Et job med psykopatologisk diagnostisk udredning og behandling af børn og unge.
 • En hverdag med faglige udfordringer. Vi arbejder for at give barnet, den unge og familien en kvalificeret behandling, hvor der tages hensyn til barnet/den unge, samt familiens behov og ønsker.
 • Selvstændige arbejdsopgaver med ansvaret for udrednings- og behandlingsforløb med den teamansvarlige overlæge på sidelinjen.
 • En arbejdsplads, hvor det tværfaglige samarbejde er en stor del af vores hverdag og vægtes højt.
 • Stå for intern undervisning og supervision af andre faggrupper.
 • Medansvar i forhold til hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

 

Om afdelingen:

Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 300 ansatte. Afdelingen fusionerede i 2017 og er fordelt på tre matrikler (Aabenraa, Vejle, Esbjerg) med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg.

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere ift. personaleansvar og specialeansvarlige overlæger ift. det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.

Praktiske oplysninger:

Ansøgningsfristen er d. 21-10 2019 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 25-10 2019 om eftermiddagen.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til funktionsleder Dorthe Brodersen Hilker, tlf. 9944 7390 eller overlæge Maria Melonik, tlf. 9944 7300.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

 

Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm459880.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.