Erfaren specialkonsulent med stærke kommunikationsevner til vidensformidling og læring i Styrelsen for Patientsikkerhed

Dette job er udløbet

Har du erfaring med at formidle sundhedsfaglig viden til sundhedsvæsenet? Vil du være med til at skabe forandringer i sundhedsvæsenet og fremme patientsikkerheden? Har du prøvet at omsætte egne og andres idéer i pragmatiske løsninger? Kan du gøre det komplekse enkelt, uden det mister relevans? Kan du navigere i en politisk styret organisation? Så er du måske vores nye kollega i Vidensformidling og Læring.

Om kontoret  

I Vidensformidling og Læring arbejder vi med indsamling af viden og udvikling af kommunikation til sundhedspersoner, så patientsikkerheden kan forbedres gennem læring. Vi er 11 medarbejdere i et kontor med en stor faglig bredde.

Dit arbejde  

Din primære opgave er – i tæt samarbejde med en kollega i kontoret og øvrige fagpersoner i styrelsen – at indsamle den viden, der indhentes i sammenhæng med styrelsens lærings- og tilsynsaktiviteter, og formidle den til sundhedspersoner i sundhedsvæsenet.

Opgaverne omfatter:  

  • udvikling af kommunikationsmateriale til sundhedspersoner i samarbejde med øvrige fagpersoner i styrelsen, fx læger, sygeplejersker og jurister.
  • indsamling af viden om faglige målgrupper, for at skærpe træfsikkerheden i kommunikationen til sundhedspersoner.
  • målgruppe- og interessentanalyser forud for større læringsaktiviteter
  • projektleder på udviklingsprojekter, fx digital understøttelse af tilsyns- og læringsaktiviteter.

Arbejdsopgaverne omfatter ikke patient- og borgerrettet kommunikation.

Din uddannelse og erfaring  

Du har en relevant akademisk uddannelse, som fx cand.med., cand.scient.san.publ., cand.scient.pol. eller cand.mag. , og du skal have erfaring fra det administrative niveau i stat, region eller kommune. Du har et betydeligt kendskab til sundhedsområdet, solid erfaring med kommunikation til faglige målgrupper og er vant til at skabe adfærdsændringer gennem målrettet vidensformidling.

Dine personlige kvalifikationer  

Derudover lægger vi vægt på, at du;
  • er præcis, korrekt og overbevisende i din skriftlige og mundtlige kommunikation
  • er god til at skabe en tillidsfuld, konstruktiv dialog og et godt samarbejde med kolleger og chefer på tværs af styrelsen
  • er analytisk og kan omsætte forskellige fagligheders til tider komplekse input til lettilgængelige læringsprodukter
  • har gennemslagskraft samt politisk og organisatorisk tæft
  • er vedholdende, fokuseret og målbevidst
  • kan håndtere stor opgaveportefølje og navigere i et politisk og til tider hektisk miljø.
Vi tilbyder  

Et meningsfuldt arbejde med samfundsnyttige opgaver. Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer til at understøtte adfærdsændringer i sundhedsvæsenet til gavn for patientsikkerheden.

Om ansættelsen  

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Akademikernes Centralorganisation og Finansministeriet eller gældende overenskomst mellem Yngre Læger og Finansministeriet. Ansættelsen sker som udgangspunkt med indplacering som specialkonsulent afhængigt af kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2017 eller snarest derefter.

Kontakt os gerne 

Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte chefkonsulent Torsten Larsen, tlf. 5088 7590.

Er du interesseret? 

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41.

Generelt om styrelsen  

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Vi fører bl.a. tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer, udsteder autorisationer til 16 forskellige autoriserede faggrupper, og vi behandler klager fra patienter og ankesager om erstatninger. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 400 medarbejdere og har tilknyttet over 700 sagkyndige konsulenter, der dækker de sundhedsfaglige specialer inden for hele sundhedsområdet.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.