Er du vores nye afdelingslæge i Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH? Nuklearmedicinsk Afdeling Odense

Ansøgningsfrist: 10/04/2023 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Afdelingslæge til Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH Odense Universitetshospital

Vi er en stor afdeling, der udfører mange undersøgelser, der spænder bredt. Vi løser udfordrende opgaver hver dag – og nu har vi brug for en ny kollega.

Vi søger en afdelingslæge, og vi glæder os til at byde dig velkommen, gerne fra 01.05.2023.

Udover at vi foretager og beskriver stort set alle slags undersøgelser inden for PET, klassisk fysiologi og nuklearmedicin, brænder vi for arbejdsmiljø og trivsel, uddannelse og udvikling. Har det også din interesse, hører vi gerne fra dig.

Vores afdeling består af Nuklearmedicinsk Enhed, Klinisk Fysiologisk Enhed og PET-Centret, og vi ønsker os en speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Du må gerne have et bredt kendskab til hele specialet, evt. fokuseret inden for særlige områder, idet arbejdsopgaverne er den kliniske hverdag og rutinefunktioner med mulighed for at dyrke interesseområder. Det vigtigste er, at du

  • har lyst til og mod på videreudvikling og nye opgaver i en spændende hverdag
  • vægter kommunikation og samarbejde højt
  • bidrager proaktivt til et godt arbejdsmiljø og god trivsel

Vi vil selvfølgelig hjælpe dig med videreuddannelse og kompetenceudvikling, ligesom det er naturligt, at du indgår i supervision og undervisning af yngre læger og andet personale. Vil du deltage i forskning, innovation og kvalitetsudvikling, er der også rig mulighed for dette.

 

Om afdelingen

Nuklearmedicinsk Afdeling er en tværgående klinisk afdeling på OUH, Odense Universitetshospital. Afdelingen varetager opgaver inden for følgende hovedområder: Rutineundersøgelser og -behandlinger, uddannelse, forskning og udvikling. Aktiviteterne omfatter funktionsundersøgelser af de fleste væv og organer som led i diagnostik, stadie- og funktionsvurdering samt kontrol af behandling. Vi er derfor et vigtigt led i de multidisciplinære teamkonferencer. Vi udfører behandling med radioaktive isotoper.

I øjeblikket har afdelingen ca. 100 ansatte, bl.a. læger, bioanalytikere, radiografer, fysikere/ingeniører, radiokemikere og lægesekretærer, som løser opgaverne i et tværfagligt samarbejde.

Afdelingens apparaturpark omfatter 7 gammakameraer (heraf 4 SPECT/CT), 5 PET/CT-scannere og 1 PET/MR samt gammatællere og strålemonitoreringsudstyr. Desuden Doppler-ultralydsapparatur og lungefunktions- og trykmålingsudstyr. Afdelingen har egne cyklotroner og radiokemiske faciliteter.

Afdelingens læger er alle nuklearmedicinere, og der er et godt samarbejde med Radiologisk Afdeling, der bidrager i forbindelse med beskrivelser af PET/CT- og PET/MR-scanningerne.

 

Din ansøgning

Kunne du se dig selv beskrive undersøgelser, varetage konferencer og samarbejde på tværs, så send din ansøgning via HR Manager senest den 10. april 2023. Samtaler afholdes umiddelbart efter udløb af ansøgningsfrist. 

 

Hvis du vil vide mere…

…er du velkommen til at ringe til os og høre nærmere om stillingen:

Konst. cheflæge Anne Lerberg Nielsen 2137 4273

Konst. cheflæge Jane Simonsen  2168 0739