Er du speciallæge i lungemedicin – så se her Medicinske sygdomme, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 29/02/2024 Sygehus Lillebælt

Da en af vores lungemedicinere har valgt at gå på pension søger vi en speciallæge i lungemedicin med flair for teamsamarbejde og udvikling. Du vil arbejde på Sygehus Lillebælts akut sygehus i Kolding og i samarbejde med vores anden lungemediciner konsolidere og videreudvikle de mange funktioner, som kendetegner akut lungemedicin.

Vi har i de seneste år implementeret NIV på vores lungemedicinske sengeafdeling og udviklet en ad hoc bronkoskopifunktion, som også understøtter vores infektionsmedicinske speciale.

Du vil have et tæt samarbejde med de øvrige specialer i Medicinske Sygdomme og vores samarbejdsafdelinger. På de Medicinske sengeafsnit anvendes High Flow, og i Akutafdelingen og i det lungemedicinske sengeafsnit tillige NIV. Du vil i udgangspunktet ikke have ambulant funktion, men det kan etableres i samarbejde med vores søsterafdeling i Vejle, hvis du har ønske herom.

Afdelingen vægter uddannelse højt og inden for det lungemedicinske speciale vil du få en stor rolle i supervision af kolleger, også når det gælder ultralyd og invasive procedurer som pleuracentese m.v. I Akutafdelingen har yngre læger procedurevagt, og de seneste hold af introduktionslæger har stort set været selvkørende efter få måneder i pleuracentese grundet høj eksponering og god supervision.

Afhængig af dine kompetencer og ambitioner er det muligt at blive ledende overlæge og blive ansvarlig for den fortsatte faglige udvikling.

Vi forventer, at:

 • Du altid sætter patienten først – også i en travl dagligdag.
 • Du er speciallæge i lungemedicin og har en stærk faglig profil.
 • Du har visioner for udviklingen af den lungemedicinske funktion i et moderne akutsygehus i tæt samarbejde med dine lungemedicinske kolleger på Medicinsk afdeling, Vejle Sygehus.
 • Du byder dig til, når dagligdagen er presset.
 • Du er god til at skabe fagligt flow i både sengeafsnit og Akutafdelingen. Du samarbejder på tværs af speciale og faggruppe.
 • Du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger.
 • Du deltager i forskning, udviklingsprojekter eller uddannelse.
 • Du deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejde og vil være med til den fortsatte udvikling af det lungemedicinske område.
 • Du altid holder den gode tone i hverdagen – både over for patienter, pårørende og kolleger.

Om din arbejdsfunktion

Hovedparten af din daglige funktion vil være på Medicinsk Sengeafsnit B, hvor patienter inden for det lungemedicinske og infektionsmedicinske speciale har til huse. Du vil ligeledes have funktion i Akutafdelingen, hvor du har en særlig rolle i at supervisere kolleger og identificere de patienter, som kræver særlig lungemedicinsk ekspertise. Det vil være muligt at have ambulant ”udefunktion” på vores søsterafdeling Medicinsk Afdeling i Vejle såfremt der er ønsker om dette.

Du vil ligeledes indgå i vagtfunktion på lige fod med dine medicinske speciallægekolleger.

Vi tilbyder

En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor patienten er i fokus, og hvor vi prioriterer den faglige kvalitet og uddannelse højt. Vi vægter tværfaglighed, teamtanke og gode samarbejdsrelationer internt og eksternt. Du vil få engagerede kolleger med høj faglig kompetence, og du vil opleve en kultur præget af tillid, respekt og humor. Vi prioriterer efteruddannelse samt kursus og kongresdeltagelse.

Om Medicinske Sygdomme

Medicinske Sygdomme har 57 stationære senge og 8 senge i fagfællesskaber med blandt andet Hjertemedicinsk, Hjerne – og Nerve Sygdomme og Karkirurgisk Afdeling. Vi har cirka 35 uddannelseslæger og 30 speciallæger. Vi har speciallæger og specialambulatorier i følgende specialer:

 • Infektionsmedicin
 • Nefrologi
 • Geriatri
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologi i tæt samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle
 • Reumatologi i tæt samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle
 • Lungemedicin i tæt samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle

Vi har uddannelseslæger på følgende niveauer: prægraduat, KBU, introduktionsstillinger og hoveduddannelse i akutmedicin, geriatri, infektionsmedicin, nefrologi og endokrinologi. Desuden deltager vi i uddannelse af praktiserende læger og akutmedicinere, og vi prioriterer uddannelse højt.

Det er vigtigt for os, at vi møder hinanden med en gode tone og et åbent sind. Det skaber et respektfuldt samarbejde med patienter og pårørende, kolleger, øvrige faggrupper og sygehusets øvrige afdelinger.

 .

Om ansøgningen og samtale

Ansøgningsfristen er 29/2 2024, og forventer at afholde samtaler 5/3 2024. Samtalen tager udgangspunkt i ansøgningen og en kort case.

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er ledig fra 1/5 24 eller efter aftale.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen til enhver tid gældende overenskomst.

Inden endelig ansættelse, indhenter Sygehus Lillebælt børneattest.

Har du spørgsmål?

Du kan få nærmere oplysninger om stillingen ved henvendelse til overlæge og lungemediciner Kristian Rasmussen, telefon 76 36 25 81 og email: kristian.rasmussen@rsyd.dk eller cheflæge Anne Friesgaard Christensen, telefon 76 36 21 62 og e-mail: Anne.Friesgaard.Christensen@rsyd.dk.