Er du den nye overlæge i Palliativt Team , Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg? Onkologisk afdeling

Ansøgningsfrist: 10/12/2019 Sydvestjysk Sygehus

Palliativt Team Esbjerg søger pr 1. februar 2020 eller snarest derefter en overlæge alt efter kvalifikationer.

Ansættelsesforhold:
Du vil være ansat i medicinsk område, Sydvestjysk Sygehus med funktion i Palliativt Team. Du refererer i dit daglige arbejde til den specialeansvarlige overlæge i palliativt team.

Organisation:
Palliativt team er et selvstændigt afsnit organisatorisk hørende under medicinsk område, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.
Teamet arbejder i høj grad tværfagligt. Samlet er vi 12 ansatte bestående af følgende faggrupper; læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgiver og præst.
Vi bor i Haraldsgade, som er en del af matriklen.

Palliativt team arbejder overordnet på at udvikle og implementere en helhedsorienteret palliativ indsats til patienter med livstruende sygdom. Der er tale om maligne såvel som non- maligne uhelbredelige diagnoser.

Teamets kliniske funktioner:

 • ”Udefunktion”, hvor teamet varetager symptombehandling af alvorligt syge patienter i hjemmet.
 • Tidlig palliativ indsats , hvor patienter ind visiteres i et kortere forløb tidligt sygdomsforløbet.
 • Varetagelse af den lægelige behandling på Hospice Sydvestjylland, Esbjerg
 • Rådgivning og tilsyn på indlagte patienter på SVS matriklerne (Esbjerg og Grindsted), deltagelse i strukturerede konferencer på afdelinger med stort flow af palliative patienter.

Udover den kliniske funktion har teamet ansvar for udvikling og forbedring af den palliative indsats gennem undervisning, udviklings- og forskningsprojekter både i primær- og hospitalssektoren.

Samarbejde:
Palliativt team har et veludviklet samarbejde med de kliniske afdelinger på SVS samt velfungerende tværsektorielt samarbejde med den kommunale hjemmesygepleje, praktiserende læger, praktiserende fysioterapeuter i SVS’s optageområde.  Ligeledes tæt samarbejde med Hospice Sydvestjylland.

Udvikling:
Samarbejdet på SVS matriklerne er under forsat udvikling og der er fokus på integration af palliation.

Aktuelt arbejdes der i sygehusregi på at lave en samlet strategi for palliation på SVS.

Undervisning:
Teamet er aktivt deltagende i uddannelse, undervisning og udvikling af den palliative indsats såvel regionalt som nationalt.

Teamet vægter deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter.

Dine kvalifikationer:

 • Speciallægeuddannelse i relevant speciale
 • Uddannelse som fagområdespecialist er ønskværdig, men nødvendig uddannelse kan evt. erhverves efter ansættelse.
 • Klinisk erfaring og kompetence i relation til alvorligt syge patienter og deres pårørende.
 • Erfaring med og kompetence i tværfagligt samarbejde
 • Interesse i organisation, administration og udvikling
 • Undervisningserfaring
 • Forskningserfaring
 • Gerne kendskab til rehabilitering
 • Lyst og evne til at påtage sig selvstændige ansvarsområder
 • Fagligt engagement, gode samarbejds- og kommunikationsevner samt humoristisk sans er en forudsætning.

Arbejdstid:
37 timers stilling med tjeneste i palliativt team og funktion på Hospice Sydvestjylland. Teamet har åbent i dagtid på hverdage. På nuværende tidspunkt deltager teamets læger ikke i region Syddanmarks palliative vagtordning.

Løn: Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst. 

Ansøgningsfrist:
10. december 2019. Samtaler forventes afholdt uge 3.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Specialeansvarlig overlæge Lise Mondrup – 79182968

Ansøger bedes i ansøgningen med bedst mulig dokumentation forholde sig konkret til de syv kompetencer (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Vurdering af de syv kompetencer vil indgå i den faglige bedømmelse.