engageret og dedikeret speciallæge til stillingen som afdelingslæge/overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afsnit på Esbjerg Sygehus Klinisk Mikrobiologisk Afsnit og Molekylærbiologi

Ansøgningsfrist: 27/02/2023 Sydvestjysk Sygehus

Vi søger en engageret og dedikeret speciallæge til stillingen som afdelingslæge/overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afsnit på Esbjerg Sygehus pr. 1. Maj 2023 eller efter nærmere aftale.

Vil du være en del af et lille dedikeret team af speciallæger på en mikrobiologisk afdeling i hastig udvikling, så tilbyder vi en stilling i en afdeling der er forankret i et fælles laboratoriehus med andre diagnostiske specialer på Klinisk Diagnostisk Afdeling, Esbjerg Sygehus.

Esbjerg Sygehus er netop gået fra at være et akutsygehus til et Universitetshospital, hvilket medfører mere udvikling, vejledning, og gode muligheder for klinisk fokuseret forskning i samarbejde med laboratorier og kliniske afdelinger.

Du vil blive en del af et samlet team på fire speciallæger i klinisk mikrobiologi, en uddannelseslæge, tre molekylærbiologer, en bioinformatiker, en ph.d.-studerende, en overbioanalytiker og 17 bioanalytikere, der samarbejder om både den klassiske mikrobiologi,og de molekylærbiologiske analyser der tilhører faget. Derudover er der tilknyttet to lægesekretærer.

Vi dækker flere fagområder inkl. den faglige sparring med Infektionshygiejniske enhed på Sygehuset, og der vil være gode muligheder for at arbejde inden for det, der har din særlige interesse. Vi er fleksible i arbejdstilrettelæggelsen, så der er mulighed for hjemmearbejde og/eller delt forskningsstilling med f.eks. 20% forskningstid, alt efter dine interesser.

Vi lægger stor vægt på kontinuitet og videre udvikling inden for hurtig og sikker diagnostik, kontrol og forebyggelse af infektion med anvendelse af nyere teknikker og molekylærbiologiske analyser.

Klinisk Mikrobiologisk Afsnit er en del af Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA). Afdelingen er

geografisk placeret på Esbjerg Sygehus. KDA omfatter foruden Klinisk Mikrobiologisk Afsnit også Infektionshygiejnisk Enhed, Klinisk Molekylærbiologisk Laboratorium, Klinisk Biokemisk og Immunologisk afsnit og Klinisk Patologisk Anatomi. Dette giver gode muligheder for samarbejde på tværs af afdelingerne, koordinering og maksimal brug af fælles teknologi og ressourcer. KDA yder diagnostik til hele Sydvestjylland, danske hospitaler og oplandets primærsektor.

Klinisk Mikrobiologisk Afsnit har de seneste år håndteret mellem 200.000 og 370.000 prøver årligt, og udfører mikrobiologisk diagnostik og rådgivning vedr. undersøgelse, diagnose og håndtering af infektioner, og er i tæt samarbejde med IHE for at kunne tilbyde omfattende forebyggelse og kontrol af infektion.

Specialet styrer efter en udviklingsplan, og anvender sidst nye teknologi så som Copan WASP til dyrkning af mikroorganismer og MALDI-TOF baseret identifikation af bakterier. Vi har også et fuldt ud moderne og veludstyret molekylærbiologisk laboratorium med fuld- og semiautomatiske analyseudstyr, herunder Seegene Allplex, GeneXpert, Biofire Filmarray og illumigene systemer. Disse udstyr udfører hurtigt-analyser for en lang række respiratoriske patogener, intra-partum, GBS screening samt meningitis/encephalitis og malaria diagnostik og der er påbegyndt molekylær diagnostik af fæcesprøver for tarmpatogene bakterier. Herudover har afdelingen indført NGS analyser ved brug af Oxford Nanopores MinION og GridION systemer.

Ansøgning:
Din ansøgning skal indeholde oplysninger om dine kompetencer inden for speciallægeuddannelsens syv kompetenceområder (medicinsk ekspert, kommunikator,samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Du bedes, med bedst mulig dokumentation, forholde dig konkret til disse 7 kompetencer, som der vil blive lagt vægt på ved den faglige bedømmelse. Skema til overlæge bedømmelse udfyldes, og vedhæftes din ansøgning samt CV, såfremt du ønsker at ansøge som overlæge.

Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Ledende Overlæge Marc Trunjer Kusk Nielsen +45 21324921 eller Cheflæge Claudia Stahlberg Bode + 45 20413053 eller pr. e-mail: Marc.Nielsen@rsyd.dkcisb@rsyd.dk,

Ansættelsestidspunkt d. 1. Maj 2023 eller efter aftale. Ánsættelsessamtaler forventes afholdt 6. marts.

Ansøgningsfristen er d. 27. februar 2023.

Ansættelsessamtaler afholdes i Uge 8-9.

Om Esbjerg Sygehus/Syddansk Universitetshospital:
Sydvestjyske Sygehuse er beliggende i Esbjerg, Grindsted og Brørup. Sygehuset har ca. 400 sengepladser fordelt på 22 medicinske og kirurgiske specialer. Esbjerg Sygehus er et moderne akutsygehus, som tilbyder behandlinger inden for næsten alle specialer. Sygehuset er i rivende udvikling, senest med en heliport, nyt dagkirurgisk afsnit samt et ny sengebygning, der omfatter 158 enmandsstuer, som er med til af understøtte det dynamiske og tilpasningsdygtige sygehus vi er.

Esbjerg arbejder aktivt med kvalitetsdata og forbedringsledelse ud fra den Syddanske forbedringsmodel, og har flere spydspidsfunktioner, hvor man er anerkendt for høj kvalitet bl.a. inden for forskning og uddannelse. Sygehuset er fra september 2022 et Universitetshospital. Uddannelse af kandidatstuderende i medicin sker i tæt samarbejde med både de kliniske afdelinger og Syddansk Universitet. Det er vores klare ambition, bedst mulig at understøtte ud