Engageret ledende regionslæge Sammen med den ledende regionssygeplejerske sikrer I en synlig og stærk regionsledelse, som har ansvaret for den daglige drift og udvikling af Region Disko. Du samarbejder og sparrer naturligvis med de øvrige ledere og kollegaer i Sundhedsvæsenet. Som ledende regionslæge referer du til cheflægen i Grønland.

Dette job er udløbet

Din hverdag
Du kan forvente en spændende og varierende arbejdsdag, da vi er borgernes primære sundhedstilbud. Som leder har du ansvaret for rekruttering af bl.a. læger til hele regionen, ligesom du også giver sparring til dine kollegaer. Herudover vil du på en typisk arbejdsdag f.eks. fungere som læge i det daglige ambulatorium, supervisere dine kollegaer og foretage ultralyd.

Du vil være fysisk placeret ved Regionssygehuset i Aasiaat, men du har også det ledelsesmæssige ansvar for sundhedscentrene i Qeqertarsuaq og Qasigiannguit.

Hvem er du?

  • Speciallæge og gerne med tværfaglige ledelseserfaring
  • Fortrolig med økonomistyring og -planlægning, da regionsledelsen råder over eget budget
  • Visionær og resultatorienteret, hvormed du understøtter igangværende drift og udvikling
  • Strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst, så vi sikrer en kontinuerlig udvikling og forbedring af vores sundhedstilbud og arbejdsproces
  • Interesseret i at begå dig i spændingsfeltet mellem politik og faglighed
  • Som leder er du åbensindet, fleksibel og kommunikerende

Hvem er vi?
Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes.

Du har mulighed for en fast fuldtidsstilling eller en fleksibel delestilling, hvor du i samarbejde med en kollega arbejder tre måneder af gangen i et rul på to år. Her kan du se frem til at bo i et enestående naturområde og land.

Tiltrædelse: 1. februar 2018 eller efter aftale

Krav til ansættelse
For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

Rejse- og boligforhold
Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Løn og ansættelse
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.
http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via nedenstående link “Søg job”

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved Cheflæge Berit Bjerre Handberg på tlf. (+299) 53 07 20 eller på e-mail: BEBH@PEQQIK.GL.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: JELB@PEQQIK.GL.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist: 13. november 2018