Engageret introduktionslæge til Hæmatologisk afdeling OUH Hæmatologisk Afdeling X Odense

Ansøgningsfrist: 20/02/2023 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Engageret  introduktionslæge til Hæmatologisk afdeling X på OUH

Pr. 1. maj 2023 har vi en ledig 1-årig introduktionsstilling på Hæmatologisk afdeling X, OUH. På Hæmatologisk afdeling X varetager vi højt specialiseret behandling for hæmatologiske patienter fra hele regionen samt basishæmatologi for patienter fra Fyn. De hæmatologiske patienter har ofte mange medicinske problemstillinger, og du vil til tider opleve at skulle kaste dig ud i detektivarbejde i samarbejde med dine kolleger for at finde den rigtige diagnose og den rigtige behandling til en kompleks patient. Da de hæmatolgiske patienter både er påvirket af deres sygdom og af behandlingerne, er der rig mulighed for, at du kan stifte bekendtskab med en bred vifte af medicinske lidelser.

Tværfagligt samarbejde i særklasse
Som person er du empatisk i dit patientnære arbejde, og du er god til at samarbejde med kolleger i mange forskellige faggrupper. Vi har stort fokus på tværfagligt samarbejde, og hos os vil du derfor i det daglige opleve at arbejde sammen med kolleger fra forskellige faggrupper – til patienternes bedste. Derfor er det vigtigt, at du finder det naturligt at omgås mange forskellige mennesker fra forskellige faggrupper i din dagligdag.

Aktiv forskning
Vi har en meget aktiv forskningsenhed, og vi deltager i nationale og internationale kliniske protokoller, som du får mulighed for at skifte bekendtskab med. Derudover har vi et hæmatologisk forskningslaboratorium, hvor du måske kan dykke lidt ned i mere basal videnskabelig forskning.

 

Vi tilbyder:

  • Ansættelse i en introduktionsstilling af 12 måneders varighed  
  • Et godt lærings- og arbejdsmiljø med fast ugentlig undervisning 
  • Engagerede speciallæger, der giver god faglig supervision 
  • Godkendt uddannelsesprogram 
  • En introduktionsstilling, der kvalificerer dig til at søge hoveduddannelse i alle intern-medicinske specialer
  • Indplacering i forvagtsrullet. Det er 10-skiftet og fælles med Onkologisk afdeling R
  • Deltagelse i det daglige arbejde på sengeafsnit, modtagelse og ambulatorium.

 

Vores værdier
Vores afdeling er bundet sammen af et særligt værdifællesskab. Vi har for nyligt defineret de fire mest fremtrædende værdier – passer de til dig?

 

Vi arbejder sammen
På hæmatologisk afdeling har vi et helt unikt sammenhold, der går på tværs af faggrænser og afsnit. Sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, diætister og hospitalspræst arbejder sammen som en enhed. Vi har faste tværfaglige konferencer, hvor vi sammen planlægger den bedste behandling for de enkelte patienter, og vi har forskellige tværfaglige arbejdsgrupper, der arbejder målrettet med alt fra ernæring til patient- og pårørendeinddragelse. Afdelingen er præget af en flad struktur, hvor alle kan byde ind med nye input.

 

Vi tager ansvar
Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og det er dybt indgroet i vores kultur, at vi handler hurtigt for at løse problemer og på at lære af vores fejl. Afdelingen er præget af ordentlighed og af en fællesskabsfølelse, som betyder, at vi tager ansvar for patienter og pårørende, men også for at vi alle lever op til afdelingens værdier.

 

Vi tænker nyt
Vi er hele tiden på vej nye steder hen, og det kan du se, når du kommer ind i afdelingen. Vi har startet netværket Livskræften til unge patienter med arrangementer i en særlig opholdsstue, og vi har indrettet målrettede patientstuer til delirøse patienter. Projektsygeplejersker fra forskningsenheden indsamler data på afsnittene. Vores hjemmeenhed arbejder løbende med patient empowerment – fx i form af hjemmekemo med CADD-pumper.

 

Vi skaber stemning
Det kollegiale sammenhold er i særklasse hos os. Når du starter, vil du møde en personalegruppe, der tager imod dig med åbne arme. Hos os tager vi hånd om hinanden, og den gode stemning kan mærkes af patienterne, som ofte beder os om at åbne dørene til deres stuer, så de kan høre os grine sammen. Vi har en stor fælles julefrokost og en juletræsfest, hvor man kan tage familien med. I januar holder vi nytårskur, og vi har to fælles årlige temadage. Vi synger morgensang med patienterne året rundt, og vi har et korps af frivillige, som hygger om patienterne. Mange af os laver også ting sammen i fritiden. 

Læs vores værdibog her

Se afdelingen LinkedIn-profil

Se afdelingens Facebook-profil

Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Regionernes Lønnings-og Takstnævn og er omfattet af Ny Løn. 

Vil du vide mere?
Så kontakt meget gerne
Uddannelsesansvarlig overlæge Claus Marcher, tlf.: 51 46 60 94 eller mail claus.marcher@rsyd.dk 
Ledende overlæge Hanne Vestergaard, tlf.: 30 61 47 89 eller mail hanne.vestergaard@rsyd.dk 

Send din ansøgning via linket på siden

Ansøgningsfrist d. 20. februar 2023.