Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital, søger en læge til et treårigt klinisk ph.d.-forskningsprojekt per 1. februar 2020 eller snarest derefter. Endokrinologisk Afdeling M Odense

Ansøgningsfrist: 10/01/2020 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital, varetager uddannelse, klinisk arbejde og forskning indenfor endokrinologi. Vi søger en selvstændig, engageret og fleksibel læge, der vil påtage sig rollen som ansvarlig for et klinisk ph.d.-projekt. Projektet udføres ved Knogle- og calcium-forskningsgruppen i samarbejde med Steno Diabetes Center Odense.

Om projektet

Formålet med projektet er at belyse virkningerne af inkretinhormonet GLP-1 og lægemidlet semaglutid på knoglerne hos raske og patienter med type 2 diabetes. Du vil blive trænet i at undersøge virkningen af GLP-1 og semaglutid på knoglernes metabolisme, opbygning og styrke, og du vil blive trænet i at tolke, præsentere og publicere forskningsresultater.

Du vil blive en del af et internationalt forskningsmiljø med fokus på klinisk og molekylær forskning indenfor knoglesygdomme. Som ph.d.-studerende hos os vil du blive en del af et forskningsteam, der omfatter klinisk arbejdende læger, basalforskere, bioanalytikere m.fl., hvilket vil sikre dig akademisk og praktisk vejledning. Du kan forvente fleksibel, tilgængelig og kvalificeret vejledning under hele forløbet. Du vil komme til at køre dit projekt parallelt med andre ph.d.-studerende i forskningsgruppen med mulighed for daglig sparring i brug af metoder, dataanalyse og –fortolkning.

Du skal være uddannet læge, og det er en fordel, hvis du tidligere har været involveret i klinisk forskning. Hvis du er interesseret i udlandsophold i forbindelse med projektet, vil vi gøre vores bedste for at arrangere dette.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter overenskomstmæssige vilkår i henhold til aftale med Region Syddanmark. Stillingen er på 37 timer pr uge, vagtfri og der er ikke planlagt weekendarbejde. Stillingen er som udgangspunkt tidsbegrænset til 3 år og er fuldt finansieret.

Yderligere information

Kontakt læge Morten Frost, Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital, på e-mail morten.munk.frost.nielsen@rsyd.dk  for yderligere information.

Motiveret ansøgning og CV bedes sendt til morten.munk.frost.nielsen@rsyd.dk  senest den 10. januar 2020. Det forventes, at der afholdes samtaler i uge 4.