En datamanager og en analytiker til Lægemiddelstatik

Dette job er udløbet

Vil du være med til at dataunderstøtte rationel og sikker brug af lægemidler i Danmark ved at skabe overblik over og indblik i danskernes forbrug af lægemidler, så er du måske én af vores 2 nye kolleger i Center for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik.

Om os  

I Sundhedsdatastyrelsen arbejder vi for et bedre sundhedsvæsen gennem øget brug af data og understøttende digitale løsninger. Som medarbejder i Sundhedsdatastyrelsen er du med til at skabe fundamentet for et stærkt dansk sundhedsvæsen.

Centeret for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik består af tre sektioner, som har ansvaret for bl.a. monitorering af kræftområdet, overvågning af forbrug og anvendelse af lægemidler, og udviklingen af nationale indikatorer. Fællesnævneren er, at vi alle dagligt arbejder for at skabe synlighed og indsigt i sundhedsvæsenet ved hjælp af en lang række registre for derved at dataunderstøtte beslutningstagere.

Dit arbejde  

Stillingerne er placeret i den del af centeret, som primært arbejder med lægemiddeldata. Her arbejder vi med registerdrift i form af bl.a. indhentning og kvalitetssikring af data og løbende forbedring af datakvalitet og detaljeringsgrad af registerdata. Ud fra registerdata udvikler vi en række faste statistikker, monitoreringer og standardiserede analysemetoder til at skabe overblik over lægemiddelforbruget. Derudover laver vi en række mere dybdegående analyser af anvendelsen af lægemidler. Udvikling af nye statistikker og analyser kan både ske på eget initiativ eller på baggrund af en bestilling, men oftest i samarbejde med andre sundhedsmyndigheder – især de enheder, der arbejder med fremme af rationel farmakoterapi, medicintilskud, bivirkningsovervågning og tilsyn.

Begge stillinger vil både indeholde drifts- og projektlignende opgaver, hvor der mulighed for at påvirke opgaveløsningen og forventninger om løbende kvalitetsudvikling.

De primære arbejdsopgaver som datamanager vil være:

 • Være en del af registerdriftsgruppen og bistå den registerdriftsansvarlige
 • Kvalitetssikring af de indberettede data på udvalgte områder
 • Bidrage til initiativer, hvis formål er, at datakvalitet, detaljeringsgrad og rettidighed i indberetninger forbedres
 • Projektlignende opgaver, f.eks. udvidelse af datagrundlag med data fra Det Fælles Medicinkort (FMK)
 • Kommunikation med indberettere
 • Dokumentation og yde fagligt bidrag til lovgivningsarbejde
Dine primære arbejdsopgaver som analytiker vil være:
 • Gå i dialog med samarbejdspartnere for at afdække formål og kontekst med statistik- og analyseønsker, og derefter omsætte spørgsmål til noget målbart og relevant ud fra registerdata
 • Udvikle statistikker og lave analyser på specifikke lægemiddelgrupper eller behandling af sygdomme. For denne stilling ønskes særlig vægt på sygehusmedicinområdet og analyser på tværs af sektorer
 • Kvalitetssikring af egne og andres programmer og leverancer
 • Formidle lægemiddelfaglige problemstillinger og analyseresultaterne på en let og forståelig måde – skriftligt og visuelt
Uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Til begge stillinger vil kandidater med erfaring med SAS og viden om lægemiddelområdet blive foretrukket. Arbejdet med data foregår i statistikprogrammet SAS, men Sundhedsdatastyrelsen er i gang med at udvide med nye værktøjer, som Qlik Sense og SSIS.

Vi søger to kolleger, som holder den faglige fane højt, og er grundige og systematiske. De rette kandidater skal kunne arbejde selvstændigt, tage ansvar for opgaver og komme med løsningsforslag, men også være gode og fleksible kolleger i et team, hvor vi i høj grad sparer og videndeler.

Derudover forventer vi, at datamanageren:

 • Har et godt kendskab til base SAS (inkl. sql, macro), og sætter en ære i at programmere rationelt
 • Har erfaring med dokumentation af programmer, systemer og registre
 • Er initiativrig og har interesse for at løbende effektivisere og udvikle, bl.a. optimere inddatakanaler, udvikling af datakvalitet og udbygning med nye datakilder
 • Er god til at formulere sig på skrift
 • Kan kommunikere professionelt med forskellige typer af indberettere
Derudover forventer vi, at analytikeren:
 • Har et godt kendskab til lægemiddelområdet og meget gerne praktisk erfaring fra sygehus, apotek eller region med klinisk farmaci/farmakologi, rationel farmakoterapi og/eller forbrugsopgørelser og farmakoepidemiologi.
 • Har flair for data og har metodeforståelse
 • Har erfaring med SAS eller lignende programpakker
 • Er initiativrig, analytisk og nysgerrig
 • Er god til at formulere sig på skrift og går op i gode visualiseringer
 • Forstår at navigere i et miljø præget af mange interessenter.
Vi tilbyder  

Enestående mulighed for at arbejde med lægemiddeldata, og frembringe ny viden til gavn for sundhedsprofessionelle og borgere.

Et udfordrende og afvekslende job, hvor du får mulighed for at præge egne opgaver og udvikle dig fagligt og personligt.

Et uformelt og socialt arbejdsmiljø med engagerede og fagligt dygtige kollegaer.

Om ansættelsen

Du bliver ansat som akademiske medarbejder efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Indplacering som specialkonsulent kan ske afhængig af kvalifikationer.

Eller som IT-medarbejder efter den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten) og den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK), jf. aftalens bestemmelser vedrørende it-medarbejdere.

Kontakt os gerne

Få mere at vide om stillingerne ved at ringe til sektionsleder Katarina Gesser, 3268 5113, registerdriftsansvarlig Peter Plinius Thomsen, 3268 5120 (vedr. datamanager stilling) eller specialkonsulent Maja Laursen, 3268 5115 (vedr. analytiker stilling).

Er du interesseret? 

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 42-43.

Sundhedsdatastyrelsen har røgfri arbejdstid og et røgfrit campus.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Bedre sundhed gennem brug af data og stærk digital sammenhæng i sundhedsvæsenet
Sundhedsdatastyrelsen arbejder for at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere samt til forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet.

Vi er ca. 220 medarbejdere og har et uformelt og dynamisk arbejdsmiljø med engagerede og dygtige kollegaer. Vi har høje ambitioner for brugen af data og digitale løsninger i sundhedsvæsenet og stort fokus på ledelse og udvikling af alle ansatte, så vores kompetencer kan komme i spil til gavn for det danske sundhedsvæsen.