Dygtig og engageret overlæge eller afdelingslæge søges til vores velfungerende operationsgange Anæstesiologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 19/06/2019 Sygehus Lillebælt

Hvis du finder arbejdsglæde i

 • velorganiserede perioperative patientforløb
 • patientoplevet kvalitet
 • et engageret speciallægekollegie med fokus på kvalitet og uddannelse
 • tid til fordybelse, efteruddannelse og projektarbejde  

så er du et godt match med Anæstesiologisk Afdeling, Vejle og Middelfart Sygehuse! 

 

Vi har pr. 1.9.2019 eller efter aftale en ledig stilling til vores operationsgange, hvor du vil blive en del af vores velfungerende team. 

 

Vi er aktive deltagere i de gode patientforløb for det store flow af elektive operationspatienter på både Vejle Sygehus og Rygcenteret i Middelfart.  

 

Som speciallæge i afdelingen varetager du anæstesi til organkirurgi, plastikkirurgi, urinvejskirurgi, ØNH-kirurgi og anæstesi til udredning for diverse kræftpakker. Derudover har vi anæstesi til ortopædisk alloplastikkirurgi og dagkirurgi til skulder-, hånd- og knækirurgi, samt rygkirurgi i bugleje. Du deltager også i anæstesi til ECT-behandlinger til patienter i Vejle og Middelfart samt DC konverteringer i Vejle. Vi har et selvstændigt opvågnings- og intermediærafsnit samt en intensivafdeling med 7 senge til både kirurgiske og medicinske indlæggelser. I Middelfart har vi desuden et tværfagligt smertecenter. 

 

Du  

 • er speciallæge med interesse for det brede samarbejde i en funktionsbærende enhed 
 • har lyst til at anvende dine kompetencer indenfor både anæstesi og intensiv terapi på et sygehus med fokus på kvalitet, udvikling og patienten først 
 • har en ambition om at præge udviklingen indenfor specialet 
 • ønsker at efterleve Sygehus Lillebælts værdier i din kommunikation med og involvering af patienter og pårørende 
 • har kompetencer indenfor andre lægeroller end medicinsk ekspert. Gerne indenfor undervisning, forskning eller samarbejde. 

Vi 

 • har Patienten først – i ord og i handling
 • har opdateret ultralydsudstyr til blokadeanlæggelse, avancerede iv-adgange, gastrisk UL og FATE/FAST
 • giver mulighed for og har forventning om, at du deltager i kvalitetsarbejde, forskning og projekter
 • har excellent tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde
 • har det meste af vores kirurgiske aktivitet i dagtiden med 22 lejer dagligt – akut medicin og intensiv terapi døgnet rundt
 • har et børneanæstesiologisk vagthold til børn under 10 år
 • giver dig karrieremuligheder tilpasset dine behov. Du vil få mulighed for at indgå i dele af  Sygehus Lillebælts lederprogram
 • har et godt arbejdsmiljø, som vi værner om i forhold til omgangstone og kollegialitet
 • har fokus på uddannelsesmiljøet, både for uddannelseslæger og speciallæger
 • har humor og er ikke bange for at bruge den 

 

Vi er respekteret for vores faglighed og varetager ca. 13.000 anæstesier årligt, herunder

 • 650 operationer for kolorektal, mamma og nefrologisk cancer som en del af Vejle Sygehus’ specialfunktion på kræftområdet og som Centre of Excellence for tarmkræftkirurgi – også robotassisteret. Vejle er det 3. største jyske center for kolorektalkirurgi. Vi servicerer ligeledes Center for Palliativ Kirurgi. 
 • et stort ortopædkirurgisk område med ca. 1700 alloplastikkirurgiske indgreb årligt samt dagkirurgi (skulder, hånd og knæ) med fokus på ultralydsvejledte, regionale anæstesier
 • ca. 1500 patienter med behov for rygkirurgi i bugleje som en del af det regionale rygcenter– Patienternes Rygsygehus
 • 2.500 patienter fra øre-, næse- og halsområdet
 • omkring 400 børn på under 10 år årligt, hvoraf knap 100 er under 3 år 

Vagt 

Du vil indgå i tilstedeværelsesbagvagt (2-delt) sammen med uddannelsessøgende læge i forvagt, samt i tilkaldevagt fra bolig.  

 

Er du interesseret 

Vil du høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Karina Bækby Houborg, tlf.7940 6205 eller 4042 3203. Her kan du også rekvirere en funktionsbeskrivelse. 

 

Læs mere om Vejle Sygehus og afdelingen her.

 

Løn og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.  

 

Ansættelse og ansøgningsfrist 

Ansøgningsfrist: 19. juni  2019. Vi forventer at holde samtaler den 24. juni 2019.

Tiltrædelse pr. 1. september 2019 eller efter aftale. 

 

Ansøgningen forventes bygget op omkring de 7 metakompetencer. Ansøgere til stillingen, som opfylder kravet om 5 års funktionstid som afdelingslæge, bedes anvende vedhæftede skema til vurdering af de 7 kompetenceområder.

 

I din ansøgning bedes du anføre mindst to referencepersoner, som ansættelsesudvalget må kontakte. 

 

Søg venligst via funktionsknappen – vi glæder os til at høre fra dig.