Cheflæge til Bedøvelse og Intensiv, Sygehus Sønderjylland Direktion

Ansøgningsfrist: 12/04/2023 Sygehus Sønderjylland

Er du en tydelig leder, der er fagligt ambitiøs og tør gå nye veje?
 
Sammen med chefsygeplejersken står du i spidsen for afdelingens retning og sikrer sammenhæng med sygehusets øvrige afdelinger. Cheflægen og chefsygeplejersken udgør tilsammen afdelingsledelsen, og varetager den strategiske, administrative og faglige ledelse af afdelingen. Afdelingsledelsen samarbejder under fælles ansvar om de ledelsesmæssige og administrative opgaver og refererer til direktionen. I et tæt samarbejde med en velfungerende og erfaren ledergruppe bestående af 6 oversygeplejersker og 4 ledende overlæger har I fokus på faglig og personlig udvikling af både ledere og medarbejdere.

Afdelingen har aktuelt to strategiske indsatsområder: Uddannelsesinstitutionen og Business Intelligens. 

Afdelingens uddannelsesforpligtigelse er omfattende med både grund-, efter- og videreuddannelse. Derfor arbejder vi målrettet med det vi kalder vores Uddannelsesinstitution, hvor vores ambition er, at sikre det kompetente Bedøvelse og Intensiv – både nu og i fremtiden. 

Vi har også igangsat et arbejde med Business Intelligens. Vi ønsker at få viden og meningsfuld information ud af de data, der er tilgængelige i organisationen. Det skal bidrage til en kvalificeret beslutningstagning og være understøttende for sygehusets strategi om, at reducere unødvendigt arbejde og lave det rigtige på den rigtige måde. 

Afdelingsledelsen og den samlede ledergruppe samarbejder aktivt og engageret ind i både afdelingens og Sygehus Sønderjyllands strategi og indsatsområder. 

Om dig 
Du er speciallæge i anæstesi med dansk autorisation, og du er interesseret i alle aspekter af ledelse og har dokumenteret erfaring med faglig ledelse. Du har ligeledes erfaring med at løfte administrative opgaver herunder budgetplanlægning, økonomi og ressourcestyring, og du trives med denne del af ledelse. 

Herudover er det vigtigt, at du

  • har en troværdig og samarbejdende tilgang til det at være leder
  • er tydelig i din ledelsesstil og evner at kommunikere på alle niveauer i organisationen
  • er faglig ambitiøs og har viden og erfaringer fra arbejde på forsknings- eller udviklingsområdet i bred forstand
  • følger udviklingstendenser inden for sundhedsvæsenet, og tør at gå nye veje
  • kender vigtigheden af at have fokus på sammenhængende og gode patientforløb
  • har en ledelsesmæssig tilgang i overensstemmelse med Sygehus Sønderjyllands ledelsesprincipper
  • sætter retning og tempo på små og store dagsordner. 

Afdelingens nuværende cheflæge har efter mange år som leder og læge i sundhedsvæsnet valgt at gå på pension fra stillingen som cheflæge, og overleverer en veldrevet afdeling med en erfaren chefssygeplejerske. 

Om afdelingen
Bedøvelse og Intensiv er lokaliseret på to matrikler, Sønderborg og Aabenraa. 
I Aabenraa varetages de fleste akutte funktioner i Sygehus Sønderjylland, herunder traumemodtagelse. Der ydes anæstesi til såvel akut som elektiv ortopædkirurgi, organkirurgi, mammakirurgi, urologi, gynækologi/obstetrik og psykiatri. Den kardiologiske og den pædiatriske funktion i Sygehus Sønderjylland er ligeledes placeret i Aabenraa. Der foretages ca. 7000 anæstesier pr. år. 
Intensivafdelingen på akutsygehuset i Aabenraa er nybygget og nyindrettet og har 8 fuldt udstyrede intensive pladser.
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg er et specialesygehus med fokus på dagkirurgi. Blandt andet har Ortopædkirurgi regionsfunktion i håndkirurgi, samt hofte- og knækirurgi placeret i Sønderborg. Vi har høje kompetencer og stort volumen af ultralydsvejledte blokanlæggelser. Der foretages ca. 6000 anæstesier pr. år
Intensivafdelingen i Sønderborg er ny-renoveret og nyindrettet og har 4 fuldt udstyrede intensivpladser. Vi har ca. 800 intensivpatienter årlige fordelt på de to matrikler. Herudover varetager afdelingen driften af to lægebiler – en på hver matrikel – samt diverse transporter. Der er i afdelingen for nuværende to ph.d.-projekter, samt en professor med funktion på både Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital. 

Afdelingens budget er på 192 mio.kr. med i alt ca. 240 medarbejdere, hvoraf der ca. er 20 overlæger, 5 afdelingslæger og 11 underordnede læger. 

Proces og ansættelsesforhold
Ansøgningen bedes udarbejdet med afsæt i de 7 lægeroller. 

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til ’Aftale vedrørende lægelige chefer’ med hovedtjenestested i Aabenraa. Stillingen er på fuldtid. Der vil blive indhentet referencer samt evt. lægefaglig bedømmelse inden ansættelse. Stillingen ønskes besat pr. 1.7.2023 eller efter aftale. 

Ansøgningsfrist er d. 12.4.2023. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler d. 17.4.2023 i tidsrummet fra kl. 12-16. Samtalerne afholdes i Aabenraa. Der kan blive afholdt 2. samtale og evt. udarbejdet en test. 

Stillingsbeskrivelse for en cheflæge på Sygehus Sønderjylland kan læses her. 

Sygehus Sønderjyllands ledelsesprincipper kan læses her.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte lægelig direktør Peter Sørensen, Peter.Soerensen@rsyd.dk, Tlf.: 2134 3686, eller chefsygeplejerske Lisbeth Vinge, Lisbeth.Vinge@rsyd.dk, Tlf.: 2054 5869.