Cheflæge til Anæstesiologisk Afdeling, Vejle – Middelfart, Sygehus Lillebælt Direktionen, Sygehus Lillebælt

Ansøgningsfrist: 30/11/2022 Sygehus Lillebælt

Er du en ambitiøs og faglig velfunderet speciallæge i anæstesi, og motiveres du af at kunne sætte dit præg på fremtidens Anæstesiologisk Afdeling på Vejle og Middelfart sygehus?

Vi søger en visionær og helhedsorienteret cheflæge, der i et stærkt samarbejde med chefsygeplejersken kan gå forrest i at udvikle og lede en afdeling, hvor velorganiserede patientforløb og høj kvalitet i patientbehandlingen er i højsæde.

Som cheflæge skal du kunne lede både operationelt og strategisk i forhold til jeres store berøringsflade i såvel det akutte samt elektive tværorganisatoriske samarbejde. Det betyder, at du har fokus på det gode samarbejde og den konstruktive dialog internt og med de andre afdelinger. Du er samtidig bevidst om at kvalificere og kultivere afdelingens centrale rolle i at bevare og forbedre patientsikkerheden på hele sygehuset.

Vi tror på, at dygtige engagerede medarbejdere med høj trivsel er forudsætningen for, at vi lykkes at sætte patienten først. Du vil hos os opleve en åben læringskultur, hvor læring af uventet hjertestop, cases, simulationstræning og debriefing vægtes højt, og som vi forventer, at du ledelsesmæssigt bakker op om og er nytænkende i.

I Anæstesiologisk Afdeling har vi en målsætning om at have veluddannede medarbejdere, og vi prioriterer uddannelse og udvikling af medarbejderne højt. Derfor er præ- og postgraduat uddannelse et centralt element i at kunne sætte patienten først, og gode uddannelsesforløb er en del af rekrutteringsstrategien. Vores forskningsmiljø er under opbygning og udvikling, og det får du en aktiv ledende rolle ind i.

Vi mener, at ledelse er vigtigt, og at vores værdier er altafgørende. Vi har en flad ledelsesstruktur, hvor patientnær- og værdibaseret ledelse i øjenhøjde med medarbejderne er afgørende dele af ledelsesgrundlaget. Du vil både som medarbejder og leder opleve, at rammer, vilkår og værdigrundlaget giver gode betingelser for at sætte patienten først.

Vi øver os hver eneste dag i at blive bedre. Som en væsentlig del af vores værdigrundlag kommer du som leder til at bidrage ind i en udtalt og velstruktureret forbedringskultur

Om afdelingen

Afdelingen består af 5 afsnit:

  • Et stort primært elektivt, men også akut anæstesiafsnit som betjener ortopædkirurgi, organ-, plastik- og mammakirurgi, urologi, øre-næse-hals sygdomme, øjensygdomme og ECT
  • Et selvstændigt opvågningsafsnit med 2 døgnåbne kirurgiske intermediære pladser
  • Et multidisciplinært intensiv afsnit med 6 pladser, og 2 medicinsk intermediære pladser
  • Anæstesi- og opvågningsafsnit i Middelfart, som varetager anæstesi til rygkirurgi og ECT behandling
  • Et Smertecenter i Middelfart med tværfagligt behandlingsteam til patienter med kroniske, non-maligne smerter

Afdelingen forestår cirka 13.000 anæstesier årligt. Der er 14 overlæger og 5 afdelingslæger ansat, og vi har 6 introduktionslæger og 2 hoveduddannelseslæger. Vi har 45 intensivsygeplejersker og 40 anæstesisygeplejersker ansat i afdelingen.

Du vil møde et dedikeret personale i alle faggrupper, som sætter patienten først i ord og handling, og som værner om en uformel og respektfuld omgangstone. Vi har en dygtig og velfungerende lægegruppe med høj grad af trivsel både blandt overlæger og yngre læger.

Læs mere om afdelingen her  

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus i en positiv udvikling med en ambitiøs vision om at være Patienternes Sygehus. Vi er kendt for høj kvalitet, effektiv drift, en høj grad af patienttilfredshed samt høj medarbejdertilfredshed.

Løn- og ansættelsesforhold
Aflønning sker efter overenskomst indgået mellem de relevante, forhandlingsberettigede organisationer.

Ansøgningsfrist, samtaler og tiltrædelse
Ansøgningsfristen er den 30. november, 2022

Du bedes sammen med din ansøgning vedlægge et udfyldt skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere i Region Syddanmark. Du finder dokumentet her

Der afholdes ansættelsessamtaler den 16. december 2022.

Tiltrædelse: 1. februar 2023 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte lægelig direktør, Thomas Larsen, tlf. 6115 6640, chefsygeplejerske,  Susanne Kloster, tlf. 2077 4416 eller mail: susanne.boegeholt.kloster@rsyd.dk eller HR-chef Bente Høyer, tlf. 2383 5756.

Se også www.sygehuslillebaelt.dk

Ønsker du at flytte?
Er vi din kommende arbejdsplads? Så overvejer du måske også at flytte til dit nye job. Læs her hvad Sygehus Lillebælt og Trekantområdets kommuner kan tilbyde dig og din familie.