Cheflæge, Psykiatrisk Afdeling Svendborg, Psykiatrien i Region Syddanmark Administrationen

Ansøgningsfrist: 29/08/2022 Øvrige afdelinger Psykiatri

Er du en erfaren psykiater, som har lyst til at arbejde med både patienter og medarbejdere? Er du motiveret til at påtage dig ledelsesopgaven og være med til at sætte retningen inden for voksenpsykiatrien i Svendborg? Så vil vi gerne modtage din ansøgning.

Opgaven

Cheflægen har sammen med chefsygeplejersken ansvaret for den daglige ledelse, drift og udvikling af voksenpsykiatrien i afdeling Svendborg. Det betyder, at afdelingsledelsen bestående af cheflægen og chefsygeplejersken, i fællesskab har ansvaret for den samlede ledelse af personale, drift, arbejdsmiljø og udvikling i en politisk ledet organisation.

Arbejdet sker i dialog og samarbejde med direktionen for Psykiatrien i Region Syddanmark og de øvrige afdelinger i Psykiatrisygehuset.

Som afdelingsledelse har cheflægen og chefsygeplejersken i fællesskab ansvaret for at sikre et optimalt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere samt patienter og pårørende.

Cheflægen har desuden det overordnede faglige ansvar for den lægefaglige opgaveløsning inden for diagnostik og behandling. Cheflægen varetager desuden ledelsen af psykologgruppen.

Cheflægen har arbejdssted i Svendborg. Afdelingen består af tre sengeafsnit og en lokalpsykiatri. Lokalpsykiatrien har matrikler i flere andre byer i optageområdet.

Det vil være muligt at indgå aftale om kliniske opgaver i et begrænset omfang.

Personen

Cheflægen skal være en kompetent, udviklings- og strategisk orienteret leder, der formår at udfordre, sætte retning og give energi til afdelingen. Cheflægen skal sikre et godt arbejdsmiljø og på den måde bidrage til, at den samlede psykiatri i Region Syddanmark fortsat løftes.

Kommunikative samt ledelsesmæssige evner er højt prioriteret. Det er centralt, at cheflægen fungerer med autenticitet og troværdighed, og fremstår som en god kommunikator i synliggørelsen og formidlingen af kerneopgaver, resultater, nye ideer og forslag.

Cheflægen har en naturlig gennemslagskraft og formår i kraft af sin personlige og faglige integritet at skabe bred opbakning og følgeskab til forslag og idéer. Evnen til at agere som rollemodel og navigere i den faglige udvikling er vigtige kompetencer.

Ledelsesstilen skal være synlig, delegerende og nærværende, samtidig med at cheflægen har en tydelig struktureret arbejdsform, der repræsenterer overblik og systematik i at sikre en velfungerende drift og økonomi.

Det er væsentligt, at den nye cheflæge har en dialogorienteret ledelsesstil, og herunder formår at skabe og formidle et konstruktivt samarbejde med hele organisationen samt patienter og pårørende – også på tværs af faglige og organisatoriske enheder.

Det er en fordel, at den nye cheflæge har erfaring med ledelse af ledere.  

Andet

Læs mere om stillingen i stillings- og personprofilen.

Tiltrædelse: forventet 1. oktober 2022.

Ansøgningsfrist: mandag d. 29. august 2022

Kontakt gerne lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen på mobil 20 10 19 31 eller chefsygeplejerske Birgitte Kibenich på tlf. 30 55 88 32.