Cheflæge, Neurokirurgisk Afdeling U Direktionen

Ansøgningsfrist: 05/08/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Har du en stærk faglig og ledelsesmæssig profil? Og vil du være med til at føre en af landets førende neurokirurgiske afdelinger ind i fremtiden?

Så søger vi en visionær og ambitiøs cheflæge på OUH.

Det er OUH’s ambition at være patientens universitetshospital. Som universitetshospital udvikler og varetager vi både behandling, forskning og uddannelse på højt internationalt niveau inden for alle somatiske specialer og fagområder.

Som leder på OUH vil du være med til at vise vejen i forhold til at sætte patienten først ved at sikre, at medarbejderne er godt klædt på til opgaven. Vores ambition er sammenhængende patientforløb, der både rummer universitetshospitalets høje faglighed og den enkelte patients ønsker. Som leder på OUH er det derfor afgørende, at du inddrager patientens og de pårørendes perspektiver i det løbende udviklings- og forbedringsarbejde.

Neurokirurgisk Afdeling, herunder Universitetscenter for Rygkirurgi, er en højt specialiseret afdeling med en høj grad af forskningsaktivitet. Vi søger en erfaren, involverende og ambitiøs leder, der i samarbejde med ledere og medarbejdere kan skabe resultater og stå i spidsen for at udvikle og flytte afdelingens funktioner til det nye OUH. En visionær cheflæge, som sammen med chefsygeplejersken kan skabe følgeskab til de forandringer, som fremtiden byder. Vi lægger vægt på, at du har mod, evne og vilje til at lede medarbejdere og processer, også når det bliver svært.

En vellykket flytning til det nye OUH er en højt prioriteret opgave for hele OUH i de kommende år. Forberedelsen, flytningen og den første tid på det nye OUH vil berøre alle ansatte og er derfor også en væsentlig opgave for dig som leder på OUH.

Om afdelingen
Neurokirurgisk Afdeling varetager akut, elektiv og ambulant undersøgelse og behandling med optageområde i Region Syddanmark. Afdelingen arbejder med fokus på sammenhæng i patientforløb og erfaren specialiststandard i alle forløb. Afdelingen har et formaliseret samarbejde med AUH omkring børne- neuroonkologi og samarbejder derudover tæt med kolleger på tværs af specialer og øvrige regioner. Vi samarbejder ligeledes med en lang række af OUH’s afdelinger for at kunne tilbyde patienterne optimale og professionelle forløb.

Mere om opgaven
Det forberedende arbejde frem mod flytning af OUH til det nye OUH er i fuld gang og indebærer fortsat organisatoriske ændringer og åbenhed for at gå nye veje.

Du bliver leder af en afdeling, der er godt i gang med at tilpasse strukturer og arbejdsgange, som matcher den kommende organisering på det nye OUH. Som cheflæge skal du kunne gå forrest med et strategisk og visionært blik på uddannelses -og forskningsinitiativer og se muligheder for udvikling og forbedring i eksisterende organisering. Samtidig skal du have blik for arbejdsmiljø og trivsel blandt alle afdelingens ansatte.

Du får sammen med chefsygeplejersken det overordnede ansvar for afdelingens samlede ledelsesopgave herunder:

 • Indgår i et tæt samarbejde med afdelingens ledergrupper
 • Tager medansvar for at sætte rammen for afdelingens kultur og arbejdsmiljø og en god kommunikation mellem alle medarbejdere
 • Sikrer opfyldelse af kvalitetsmål herunder overholdelse af patientudredning og –behandling
 • Sikrer, at afdelingen fortsat kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere inden for alle fagområder både frem mod det nye OUH og i tiden efter
 • Sikrer højeste faglighed på alle niveauer af patientbehandling
 • Frem mod det nye OUH udvikler og tilpasser afdelingens funktioner i samspil med relevante samarbejdspartnere og interessenter
 • Understøtter forskningsenheden mhp. videreudvikling af afdelingens samlede forskningsindsats
 • Sikrer fokus på uddannelse og videndeling på alle niveauer
 • Sikrer en velfunderet styring af ressourcer og kvalitet

Om dig
Direktionen og afdelingsledelserne på OUH har identificeret fire karakteristika, som vi mener, man skal besidde, hvis man skal være leder hos os. Disse karakteristika er, at du som leder:

 • Kender vores fælles ramme, kan lede inden for den og udforsker nye muligheder, der understøtter OUH’s patientorienterede kultur
 • Er bevidst om din ledelsesret og –pligt
 • Søger selvindsigt og gerne vil udvikling
 • Er empatisk og samarbejdssøgende – du lytter til og inddrager andres synspunkter

Ønsket uddannelsesmæssig baggrund

 • Meget gerne dokumenteret erfaring med ledelse
 • Ledelsesmæssig uddannelse eller ønske om at erhverve en sådan

Herudover ser vi gerne, at du:

 • Er nysgerrig og interesseret i andres perspektiver
 • Anvender OUH’s Medarbejderskab i din daglig ledelse
 • Kan ændre dit mindset, hvis andre har bedre ideer end dig
 • Er i stand til at risikovurdere beslutninger, inden de træffes
 • Søger sparring og involvering
 • Ønsker og giver konstruktiv feedback

Læs mere om stillingen og afdeling i den uddybende stillingsbeskrivelse.

Du er ventet og velkommen
Som ny cheflæge på OUH bliver du taget godt imod gennem vores onboarding-program for afdelingsledere ’Ventet og Velkommen’. Du får en veltilrettelagt første tid i jobbet, hvor der er taget hånd om praktiske forhold og fx muligheder for ledelsesmæssig sparring – kort sagt din samlede faglige, sociale og kulturelle integration i organisationen OUH.

Ansøgning, løn- og ansættelsesforhold
Stillingen søges elektronisk via Talent Recruiter. Ansøgningsfristen er den 5/8 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22/8 og 28/8 for henholdsvis første og anden samtalerunde. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og FAS.

Tiltrædelse 1/10 eller efter aftale. Ansøger skal være indstillet på at besvare en case og gennemføre en personlighedstest, og vi indhenter referencer efter aftale.

Ansøgningen skal udformes, så den forholder sig til de syv speciallægeroller.  

Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte:

og hospitalet er beliggende i Odense, Nyborg, Svendborg og p