Chefkonsulent (administrativ leder) Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet

Dette job er udløbet

Klinisk Epidemiologisk Afdeling søger en engageret og dynamisk chefkonsulent, som skal fungere som daglig leder af afdelingens sekretariat og indgå som den administrative nøglefigur i en organisation med cirka 80 medarbejdere.

Den administrative leder skal stå i spidsen for en kompleks forretnings- og styringsorienteret opgaveportefølje og fungere som en fagligt velfunderet holdspiller sammen med afdelingsledelsen, medarbejderne, administrative enheder på hospitalet og universitetet samt en lang række nationale og internationale samarbejdspartnere.

Opgaven
Klinisk Epidemiologisk Afdeling driver et bredt spektrum af klinisk epidemiologisk forskning af høj international kvalitet med fokus på diagnostik, behandling og klinisk kvalitet. Afdelingen er en af verdens førende internationale forskningsafdelinger inden for klinisk epidemiologi.

Forskningen har fokus på forebyggelse, diagnostik og behandling samt tilgrænsende områder som biostatistik, evidensbaseret medicin, personlig medicin, e-health og informatik samt translationel forskning.

Klinisk Epidemiologisk Afdeling ledes af lærestolsprofessoren, der samtidig er ledende overlæge i afdelingen.

De administrative og styringsmæssige aktiviteter i afdelingen varetages af sekretariatet. Chefkonsulenten fungerer som en tæt sparringspartner og rådgiver for den kliniske og forretningsmæssige ledelse.

Chefkonsulentens opgaveportefølje er mangeartet, hvor hovedopgaverne samler sig om følgende funktioner:

  • Personaleledelse, herunder ledelse og styring af sekretariatets opgaver
  • Ansvar for de samlede økonomiske opgaver og funktioner i afdelingen
  • Sparring med ledergruppen i relation til personaleforhold og forretningen
  • Repræsentant for afdelingen i forskellige interne og eksterne sammenhænge, herunder opgaver relateret til afdelingens nationale og internationale kontraktforskning
  • Medvirke til udarbejdelse af ansøgninger til forskningsråd, fonde mv.

Personen
Det forudsættes, at chefkonsulenten er en dygtig og velfungerende leder med en relevant akademisk uddannelse og bred administrativ baggrund. Erfaring fra en fagligt styret organisation, for eksempel et hospital, universitet eller region, vil være en klar fordel. Den nye administrative leder skal således have personlige og faglige forudsætninger for at fungere professionelt i et engageret og aktivt sundhedsfagligt universitets- og hospitalsmiljø.

Som del af afdelingens ledergruppe skal den nye medarbejder have betydelige faglige kompetencer inden for opgaveporteføljen, analytiske evner og formå at skabe overblik over en kompleks og mangeartet organisation, hvor rammer og vilkår skal være tydelige for alle.

Den nye chef skal repræsentere en åben og uhøjtidelig ledelsesstil, ligesom en anerkendende og lyttende samarbejdsform er vigtig med henblik på at skabe god trivsel i afdelingen. Lederen af sekretariatet skal samtidig kunne udfordre ledelsen og medarbejdere på en konstruktiv og udviklende måde.

Samlet set søges en professionel administrativ leder med empati, gode faglige og sociale kompetencer og organisatorisk tæft, som kan understøtte ledelsens bestræbelser på at fastholde og videreudvikle Klinisk Epidemiologisk Afdelings forsknings- og forretningsmæssige position.

Løn og ansættelsesforhold efter aftale.

Se mere i den uddybende stillings- og personprofilwww.kea.au.dk og www.muusmann.com.

Tiltrædelse: 1. januar 2018.

Flere oplysninger kan fås hos ledende overlæge, professor, dr.med., ph.d. Henrik Toft Sørensen, telefon 87 16 82 15, eller hos MUUSMANN, tlf. 70 11 20 22.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 8. november 2017.

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.