Chef for Dokumentation & Kvalitet i Kræftens Bekæmpelse Vil du være en central person i samarbejdet om at sikre kræftpatienter sammenhæng og bedste kvalitet i kræftforløbet? Kan du stå i spidsen for Kræftens Bekæmpelses arbejde med at dokumentere forekomst og forløb af kræftsygdomme i Danmark? Og er du en inspirerende leder, der kan skabe resultater gennem andre?

Dette job er udløbet
Kræftens Bekæmpelse arbejder for at sikre sammenhæng og forbedre kvaliteten i kræftpatienters forløb. Vi har særligt fokus på, at kræftpatienters udredning, behandling og opfølgning bliver af højeste faglige kvalitet og igangsættes uden unødig ventetid i et sundhedsvæsen, hvor kræftpatienter og deres pårørende oplever, at patienternes behov er omdrejningspunktet for praksis.

Vores afdeling for Dokumentation & Kvalitet samler og medvirker til at skabe den viden, der er grundlaget for arbejdet, herunder viden om sundhedsvæsenets organisering, kræftdiagnostik, behandling, opfølgning samt patienternes inddragelse og oplevelse af forløbet.

Dokumentation & Kvalitet medvirker til, at dansk kræftstatistik er tilgængelig til sammenligning på regionalt, nationalt og internationalt plan samt arbejder for, at data vedrørende klinisk, organisatorisk og patientoplevet kvalitet er tilgængelige for hele kræftforløbet.

Afdelingen arbejder også for, at viden om, diagnosticering, udredning, behandling og opfølgning bringes i anvendelse med positiv effekt på kræftforekomst, dødelighed og kræftpatienternes oplevelse. Endelig bidrager afdelingen til, at foreningens kræftpolitiske arbejde regionalt og nationalt baseres på solid faglig viden.

Dokumentation & Kvalitet indgår i et tæt tværorganisatorisk samarbejde med professionelle aktører i sundhedsvæsenet, herunder de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG), beslutningstagere, patientforeninger m.fl. og deltager i internationalt dokumentations- og kvalitetsarbejde.

Du har en stærk faglig profil i forhold til ansvarsområdet og et særligt blik for, at ny og eksisterende viden skal omsættes politisk til gavn for kræftpatienterne. Du har et akademisk kompetenceniveau, der matcher den vidensorganisation, du bliver en del af, og du har ledelseserfaring, gerne fra en politisk ledet organisation. Det er en selvfølge, at du har indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen, et veludbygget netværk og kompetence inden for kvalitetsudvikling samt epidemiologisk og sundhedstjenesteforskning.

Du har en anerkendende ledelsesstil kombineret med en naturlig autoritet og gennemslagskraft. Du har en høj integritet og politisk tæft. Du sætter pris på mangfoldighed, udnytter forskellighed og motiveres af ledelse i et stærkt engageret arbejdsmiljø. Du formår ubesværet at etablere gode relationer til dine samarbejdspartnere, og på det personlige plan er du en indlevende person med et godt humør og et stort personligt overskud og engagement.

I Kræftens Bekæmpelse skabes resultaterne gennem tværgående samarbejde og deling af viden, resultater og metoder. Der er en stærk indbyrdes sammenhæng og gensidig afhængighed mellem vores forskellige fagligheder. Denne sammenhæng og afhængighed er en forudsætning for fastholdelsen af vores høje troværdighed og opnåelsen af vores mål, og vi ser den som en af vores største styrker. Som afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse har du et helt særligt ansvar for at motivere og understøtte et konstruktivt samarbejde på tværs af Kræftens Bekæmpelses afdelinger.

Jobbet indebærer desuden, at du indimellem skal udtale dig i medierne om patienternes forløb og gøre det med udgangspunkt i netop patienternes oplevelser.

Vi lægger vægt på, at du engagerer dig personligt og professionelt i kræftsagen. Til gengæld tilbyder vi et spændende og udfordrende lederjob i et mangfoldigt, kreativt og innovativt miljø, hvor arbejdstiden selvfølgelig er røgfri.

Læs mere og søg jobbet på www.cancer.dk/job, hvor du også finder stillings- og personprofilen. Kandidater til stillingen skal være indstillede på at lade sig teste som et led i rekrutteringsprocessen.

Yderligere oplysninger fås hos administrerende direktør Jesper Fisker på 3525 7201 eller jf@cancer.dk, eller HR-chef Charlotte Dehlie på 3525 7260 eller cdehlie@cancer.dk.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 6. november 2018.

Vi modtager kun ansøgninger elektronisk via linket på www.cancer.dk/job.

Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49
2100 København Ø

Hvert år får mere end 35.000 danskere konstateret kræft, og hver tredje rammes af sygdommen i løbet af deres levetid. Kræftens Bekæmpelse kæmper for et liv uden kræft, men det er et langt sejt træk at nå dertil. Arbejdet foregår på 3 vigtige fronter: Forebyggelse, forskning samt støtte til patienter og pårørende. Hvis vi trækker i flok, kan og skal vi vinde kampen, men vi har brug for al den hjælp, vi kan få. Som medarbejder kan du være med til at gøre en forskel.