Centerleder med lægefaglig baggrund til Medicinsk center

Dette job er udløbet

Stillingen som centerleder med lægefaglig baggrund til Medicinsk Center på Landssygehuset på Færøerne er ledig ansættelse pr. 1. oktober 2018, eller efter nærmere aftale.

Søger du nye udfrodringer og brænder du for at udvikle stærke fagligheder og at få samarbejde og talent til at vokse?

Medicinsk center søger en visionær leder, der med engagement og motivation kan lede en afdeling hvor opgaverne løses af veluddannede og dygtige medarbejdere. Du kommer til at stå i spidsen for et center hvor professionalisme og kvalitet vægtes højt og patienten altid er i centrum.

Ansvarsområde

 • Du har i fællesskab med centerleder med sygeplejefaglig baggrund, ledelsesansvaret på Medicinsk center og i supplerer hinanden.
 • Du har sammen med centerleder med sygeplejefaglig baggrund ansvar for den overordnede drift, forskning og udvikling på centret.
 • Du skal kunne bevæge dig både på det visionære og strategiske plan samt det realistiske og opgavebestemte.
 • Du skal kunne vise lederskab i alle sammenhænge, samt bidrage til et konstruktivt samarbejde både internt i centerledelsen, med sygehusdirektionen og med sygehusets ledere og medarbejdere, samarbejdspartnere i ind- og udland, samt med den primære sektor m.fl.
 • Du er med til at udvikle det tværgående samarbejde med andre centre, stabsfunktioner og samarbejdspartnere.
 • Du har det overordnede ansvar for personaleledelse og faglig udvikling af alle personalegrupper, sammen med centerleder med sygeplejefaglig baggrund.
 • Du går foran i arbejdet med udvikling, kvalitet og forbedringsarbejde samt driftsoptimering sammen med centerleder med sygeplejefaglig baggrund
 • Du og centerleder med sygeplejefaglig baggrund fungerer som sparringspartnere for afdelingsledelserne i forhold til nytænkning, konkret opgaveløsning samt implementering af nye tiltag.
 • Du har økonomisk indsigt og forståelse for de rammer, som centret og sygehuset arbejder under, så der kan ydes sundhedstjenester til patienter og pårørende på et højt fagligt niveau.
 • I 2021 forventes Medicinsk center at flytte i en ny bygning og du bliver en aktiv del af de organisatoriske og fysiske ændringer på centret

Vi tilbyder

 • en spændende og dynamisk arbejdsplads i et tværfagligt miljø
 • et miljø, hvor vi vægter høj faglighed og udvikling
 • selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse og mulighed for stor indflydelse i det kliniske arbejde
 • gode betingelser for videreudvikling af kompetencer
 • at være en del af en organisation i udvikling

Vi forventer at

 • du er speciallæge med bred klinisk erfaring
 • du er en engageret og tillidsvækkende leder med gå-på-mod, der sammen med centerleder med sygeplejefaglig baggrund kan gå foran i arbejdet med at sætte mål for udviklingen af Medicinsk center.
 • du har lyst og personlige egenskaber til at fungere i et ledelsesteam, hvor loyalitet og åbenhed understøtter samarbejdet.
 • du har interesse for ledelse af patientforløb med inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere
 • du har gode samarbejdsevner og evne til at arbejde i teams
 • du gerne har ledelseserfaring og er indstillet på at tage lederskab i forhold til dine opgaver og dit personale
 • du er professionel, åben og respektfuld
 • du har godt overblik, kan tage beslutninger, tåler belastning og modstand, også i pressede situationer.

Kvalifikationer

 • Lægefaglig uddannelse og speciallæge
 • Relevant ledelsesmæssig uddannelse
 • Dokumenteret ledelsesmæssig erfaring og gode resultater fra tidligere ledelsesansættelser
 • Indgående kendskab til opgaver og udvikling inden for sygehus- og sundhedsområdet

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem det Færøske Finansministerium og Serlæknafelagið (FAS).

Den nærmeste overordnede er sygehusdirektionen.

Ønskes yderligere oplysninger om stillingen, herunder ledelsesinstruks for stillingen, er du velkommen til at kontakte sygehusdirektør Jóanis Erik Køtlum på joako@ls.fo, telefon +298 304500 lokal 1001.

Evt. dokumentation og publikationer medbringes til evt. ansættelsessamtale.

Ansøgningsfrist 17. august 2018

Fakta om Landssygehuset og Medisinsk center:
Landssygehuset er akut- og centralsygehus for ca. 51.000 borgere. De sidste 6 år har Landssygehuset arbejdet efter 5 strategiske mål, der har medført forbedrede patientforløb, styrkelse af specialer og fagområder teknologisk og kompetencemæssigt.
Landssygehuset har ca. 133 senge fordelt på psykiatri, medicin med pædiatri og kirurgi med gynækologi og obstetrik, samt intensivafdelingen. Rigshospitalet er vores største samarbejdspartner, derudover er der faste aftaler med andre hospitaler i Danmark, Norge og Landspitalið i Island. Desuden er der to andre små sygehuse på Færøerne, hvoraf det ene er i Klaksvik med 28 sengepladser og det andet på Suderø med 24 sengepladser. Alle tre sygehuse hører i dag under Færøernes Sundhedsvæsen og har fælles direktør.
Medicinsk center yder tjeneste til de medicinske afdelinger og omfatter: Hjerte og lunge afdeling, apopleksi og neurologisk afdeling, børneafdeling, medicinsk afdeling, fysioterapi afdeling, ergoterapi afdeling samt ambulatorier. Derudover har vi kliniske diætister tilknyttet medicinsk ambulatorie.