Centerdirektør ved Steno Diabetes Center Odense (SDCO) Vil du være med til at løfte diabetesbehandlingen til allerhøjeste niveau? Region Syddanmark søger en centerdirektør til det nye Steno Diabetes Center Odense, som i spidsen for højt specialiseret klinik, forskning og uddannelse kan opbygge og lede et internationalt anerkendt diabetescenter.

Dette job er udløbet

SDCO etableres pr. 1. januar 2018 på baggrund af en bevillingsaftale mellem Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden. SDCO placeres i tæt relation til Odense Universitetshospital. Der nedsættes en bestyrelse for SDCO, som varetager det overordnede strategiske arbejde samt er ansvarlige for centrets samlede budget.

SDCO’s kliniske kerneaktiviter vil være behandling og forebyggelse af senkomplikationer hos patienter med diabetes, som er tilknyttet centret, varetagelse af højt specialiseret diabetesbehandling for Region Syddanmark samt være ledende kraft i regionens kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle og den tværsektorielle indsats i forebyggelse og behandling af borgere med diabetes. SDCO’s anden hovedopgave er at styrke den kliniske diabetes forskning i tæt samarbejde med SDU samt med nationale og internationale samarbejdspartnere.

Vi søger en leder der:  

 • har ledelseserfaring og dokumenteret indsigt i diabetes klinik og forskning
 • har national og/eller international gennemslagskraft
 • kan facilitere et godt samarbejde med regionale partnere samt med nationale og internationale samarbejdspartnere
 • kan udvikle centret til en høj grad af internationalisering
 • besidder og anvender sine lederevner i overensstemmelse med ledelsesgrundlaget i Region Syddanmark: ”Ordentlighed i det vi gør og siger – vækst i fagligheden – rum til fornyelse og begejstring” samt ledelsesgrundlaget for OUH https://www.rsyd.dk/wm230638
 • gerne har en sundhedsfaglig baggrund

Vi tilbyder et center, hvor: 
 •  du kan være med til at sætte dit eget præg fra starten
 •  uddannelse, udvikling og forskning vil blive prioriteret
 •  der vil være fokus på kvalitet i arbejdet
 •  tværfagligt samarbejde vil være et nøgleord
 •  motivation, medinddragelse og et højt informationsniveau vil blive prioriteret

Dit nye job 

Centerdirektøren vil have det overordnede daglige og ledelsesmæssige ansvar i tæt samarbejde med den øvrige centerledelse, som består af en oversygeplejerske, en specialeansvarlig overlæge og en forskningsleder. Du refererer til SDCO’s bestyrelse , og du vil også indgå i kredsen af øvrige afdelingsledelser på OUH. Der forventes et tæt og tillidsfuldt samarbejde med bestyrelsen i SDCO, OUH´s direktion, afdelingsledelserne på OUH og de øvrige sygehuse i Region Syddanmark.

Stillingen er ledig til besættelse 1. januar 2018 eller efter aftale.
Vil du vide mere om stillingen, kan du læse Organisations-, opgave- og kvalifikationsbeskrivelse, hvor vilkår og forventninger er nærmere beskrevet.

Vilkår

Løn- og ansættelsesform efter gældende overenskomst.

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Koncerndirektør og formand for SDCO’s bestyrelse Kurt Espersen, ke@rsyd.dk, 2167 9021
Direktør Michael Dall, 2873 2234, michael.dall@rsyd.dk
Oversygeplejerske Anna Sofie Lillevang, 2167 9277, anna.sofie.lillevang@rsyd.dk

OUH’s hjemmeside: www.ouh.dk

Ansøgningsfrist den 2. oktober 2017 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41 (1. samtaler) og uge 43 (evt. 2. samtaler).

Ansøgeren skal være forberedt på evt. at gennemføre en personlighedstest. Og efter aftale med ansøgeren vil vi indhente referencer.