Centerchef til Sundhedsstyrelsen

Dette job er udløbet

Vil du være med til at skabe sundhed for alle i Danmark? Brænder du for at skabe et bedre sundhedsvæsen, har du solid indsigt på området og vil du være med til at gøre en forskel? Så er du måske vores nye centerchef.

Om os

At sætte rammer og retning på sundhedsområdet er kerneopgaven for Sundhedsstyrelsen. Vores center for planlægning varetager en række opgaver ift. national sygehusplanlægning samt rådgivning af regioner og kommuner vedrørende udredning, behandling, rehabilitering, palliation m.v. Vi har et særligt fokus på at sikre sammenhæng og høj kvalitet i den samlede sundhedsindsats på tværs af sektorer og fag. I den kommende tid vil centret have et helt særligt fokus på kvaliteten i sundhedsvæsenet både i det primære sundhedsvæsen og på sygehuse, på tiltag, der kan mindske ulighed i sundhed, og på sundhedsindsatsen ift. særlige sårbare grupper, herunder mennesker med psykiske lidelser.

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed med en central og unik position på sundheds- og ældreområdet i Danmark. De seneste år har vi skærpet vores profil samtidig med, at vi har styrket vores opgavevaretagelse ift. udviklingen og udfordringerne på sundheds- og ældreområdet – både fagligt og organisatorisk. I de kommende år forventer vi nye store spændende opgaver med at sætte ramme og retning på sundheds- og ældreområdet. Forebyggelse, sundhedsfremme og lighed i sundhed vil være nogle af vores vigtigste strategiske prioriteter.

Vores strategiske ledelseskraft skal matche vores stigende ambitionsniveau, og vi har derfor netop udvidet ledelsesgruppen med yderligere to chefer og en vicedirektør. I den forbindelse blev de to største enheder (PLAN og EUB) omdannet til centre med hver to chefer.

Sundhedsstyrelsen har et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø, hvor du vil have rig mulighed for at udvikle dine kompetencer – fagligt og ledelsesmæssigt. Arbejdsklimaet er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Dit arbejde  

Centerchefen vil få ansvar for den faglige og strategiske udvikling i Sundhedsstyrelsens Center for Planlægning med ansvar for at sikre gode processer og høj faglig kvalitet i centerets opgaveløsning. Du vil få en væsentlig opgave i at sikre den tværgående opgaveløsning i styrelsen og skabe relationer til andre myndigheder og samarbejdspartnere. Som chef skal du desuden sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for centerets medarbejdere. Du skal desuden kunne repræsentere centeret og styrelsen i en række sammenhænge og kunne håndtere presse- og kommunikationsopgaver.

Du vil referere direkte til direktøren, og du vil indgå i chefgruppen sammen med de øvrige syv enheds- og centerchefer. I centeret vil du varetage den overordnede strategiske ledelse sammen med den anden centerchef, og I vil udgøre ledelsesgruppen sammen med to sektionsledere. Enheden beskæftiger 45-50 medarbejdere med forskellig faglig baggrund.

Din uddannelse og erfaring  

Vi forventer, at du har en relevant sundheds- eller samfundsfaglig akademisk uddannelse, at du har interesse for og relevant erfaring inden for centerets opgaveområder, og at du har solid indsigt i sundhedsvæsenets udfordringer og muligheder.

Vi lægger derudover vægt på, at du:

  • har relevant ledelseserfaring – og gerne med ledelse gennem ledere
  • udøver synlig og troværdig ledelse, hvor du står i spidsen for en række dedikerede medarbejdere, der ofte er specialister inden for deres område
  • har gode og stærke kommunikationsevner
  • kan skabe tillidsbaserede samarbejdsrelationer, både internt og eksternt
  • er handlekraftig og kan navigere på et område med mange aktører og interessenter
  • trives i et tværfagligt dynamisk miljø præget af højt tempo, stor faglighed og udfordrende opgaver
  • har en god forståelse af strategiske og politiske processer, gerne med erfaring fra en politisk styret organisation.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du har været gennem PETs godkendelsesprocedure med henblik på sikkerhedsgodkendelse.

Kontakt os gerne 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos centerchef Helene Probst, hpr@sst.dk eller direktør Søren Brostrøm, sbro@sst.dk. Send en af os en mail med angivelse af mobilnummer, hvorefter du vil blive kontaktet. Du kan også kontakte partner i ZeuthenStorm, Eva Zeuthen Bentsen på telefon 20 86 03 25.

Om ansættelsen  

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i gruppe 1 (lønramme 37). Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål.

Er du interesseret?

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 6. marts 2019 for første samtale og anden samtale den 12. marts 2019.

Ansøgere der går videre til anden samtale vil gennemgå et testforløb med fokus på færdigheder og ledelseskompetencer. Test af ansøgere vil ske i perioden den 7. marts – 11. marts 2019.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.