Centerchef til Steno Diabetes Center Sjælland, Psykiatrien Slagelse Centerchef til Steno Diabetes Center Sjælland - psykiatrien

Dette job er udløbet

Steno Diabetes Center Sjælland findes ikke endnu, men bliver etableret som et nyt regionalt kraftcenter for diabetes og har som ambition at favne alle personer med diabetes i Region Sjælland. Er du speciallæge i psykiatri og har du lyst til at indgå i opbygningen og ledelsen af centret på vegne af psykiatrien? – så har vi brug for dig!

Steno Diabetes Center Sjælland

Region Sjælland etablerer pr. 01.01.19 Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) for at sikre en styrket diabetesindsats på højeste internationale niveau. Centret får fokus på at opbygge og udvikle det bedste tilbud om forebyggelse og behandling af diabetes med et særligt fokus på at minimere ulighed i sundhed i relation til diabetes, følgesygdomme og ko-morbiditet. Dette vil vi opnå gennem gode udviklingsprojekter, dygtige medarbejdere, samling af viden og forskning samt stærke samarbejder.

I SDCS er patienten i centrum og centrets aktiviteter placeres derfor fysisk på de steder i regionen, hvor patienterne er. SDCS bliver en del af et nationalt netværk af diabetescentre i de fem regioner, alle støttet af Novo Nordisk Fonden.

Jobbet som centerchef

Ledelsen af centret vil bestå af centerdirektøren, en centerchef fra hvert af regionens fire akutsygehuse og en centerchef i psykiatrien. Vi søger derfor en centerchef til psykiatrien, som har mod på og lyst til at indgå i centerledelsen og tage ansvar for at skabe det nye SDCS og udvikle diabetesindsatsen i hele Region Sjælland – med særligt fokus på patienter med samtidig diabetes og psykisk sygdom.

En af de planlagte aktiviteter i SDCS er, i et tæt samarbejde med endokrinologisk afdeling på Slagelse Sygehus, at etablere en kvalitets-, udviklings- og forskningsenhed samt en fysisk behandlingsenhed i psykiatrihuset i Slagelse, psykiatrien Vest. Som centerchef får du det overordnede faglige ansvar for sammen med lægerne fra somatikken at stå i spidsen for opbygning og udvikling af SDCS aktiviteter i denne enhed. Desuden forventes det, at du varetager kliniske funktioner i psykiatrien.

Vi regner med, at du skal bruge omtrent halvdelen af din arbejdstid på SDCS aktiviteter.

Nogle af dine opgaver

Da organisationen er ny bliver en af dine første opgaver at være med til at opbygge organisationen og skabe opmærksomhed omkring SDCS i psykiatrien.

Du bliver afgørende for iværksættelse og støtte til udviklings-, projekt- og forskningsopgaver både med fokus på diabetes hos patienter med psykisk sygdom, men også på psykisk sygdom hos patienter med diabetes, samt forebyggende initiativer.

I en kompleks og decentral organisation som SDCS bliver samarbejde og åbenhed afgørende værdier. En ganske særlig vigtig opgave er derfor forbundet med at skabe ét samlet center på tværs af geografi, faggrænser, uddannelse og sektorer – det er en både spændende og svær udfordring, som vi har brug for din hjælp til at løfte. Vi planlægger at holde de interne møder på forskellige geografier.

Jobbet kræver en person, som

  • Er kvalificeret speciallæge i psykiatri med interesse for diabetologi
  • Deltager aktivt i den kliniske hverdag omkring patienten med psykisk sygdom
  • Vil indgå i opbygningen af SDCS som en del af centerledelsen og har lyst til at arbejde strategisk med de store linjer
  • Interesserer sig for at arbejde med udviklingsprojekter og forskning
  • Har lyst til undervisning af og formidling til patienter og sundhedsprofessionelle
  • Foretrækker samarbejder i stærke teams på tværs af fag og fysik

En nysgerrig pioner

Da SDCS er en helt ny organisation under opbygning er en god portion pionerånd og masser af fleksibilitet helt afgørende for at du vil kunne trives med jobbet. Mange af opgaverne vil være nye og meget forskellige samt erfaringerne internt begrænsede, så der vil være et stort behov for at alle hjælper hinanden!

Vi forventer, at du er ambitiøs og nysgerrig på nye måder, metoder og mennesker og har masser af lyst til sammen med resten af organisationen at løfte vores ambition: At skabe et nyt kraftcenter for diabetes i Region Sjælland.

Løn og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat i en fast stilling uden vagtforpligtigelse i psykiatrien med tjeneste indtil videre i Psykiatrien Vest. Tiltrædelse 01.01.19 eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der vil blive indhentet en straffe- og børneattest.

Hvis du vil vide mere

Er du velkommen til at ringe til ledende overlæge i Psykiatrien Vest Birgitte Welcher, 93 57 00 83 eller SDCS centerdirektør Lise Tarnow, 93 57 63 87.

Ansøgning

Stillingen søges via linket i annoncen. Ansøgning bedes struktureret efter de syv lægeroller og du skal forholde dig til hvordan du vil bidrage til opbygning af et samlet SDCS i Region Sjælland.

Ansøgningsfrist 15.11.18

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.